Sídliště Vybíralka je známé jako pilotní projekt, na kterém chce Hlavní město Praha demonstrovat svůj novodobý přístup k panelovým obytným souborům, které tu máme jako pozůstatek minulého režimu. Revitalizace proto poukazuje na směr, jakým by se měla vyvíjet modernizace většiny panelových sídlišť tak, aby vyhovovala současným podmínkám na život.

Pro zahájení projektu však byla potřeba skoupit dotčené pozemky, kde by mělo vzniknout například nové dětské hřiště, nová a kratší cesta ke stanici metra Černý Most, lépe uspořádaná parkovací místa a to celé doplněné upravovanou kvalitní zelení.  A to se na přelomu ledna a února povedlo. Celkem se jedná o 5500 m2 plochy, jejíž cena se pohybuje kolem 26 milionů korun.

Nová autobusová zastávka

„Město podniklo další důležitý krok v rámci projektu zlepšení podmínek na sídlišti Vybíralova, kterým bylo vykoupení pozemků. Projekt se tak začíná úspěšně naplňovat. Vybíralka může sloužit jako inspirace pro další pražská sídliště. Zapojení místních obyvatel do plánování změn tam pomohlo lépe definovat konkrétní potřeby na změnu veřejného prostoru,“ uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy.

Na projektu sídliště Vybíralka, který byl zadán hlavním usnesením rady hlavního města Praha, pracuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) ve spolupráci s Městskou částí Praha 14. Do projektu byla zapojena i místní komunita lidí, která zde bydlí. Z této spolupráce vzniknul koncepční návrh úprav, jehož projektová dokumentace se bude zpracovávat v roce 2018. S fyzickými úpravami by se mohlo začít nejdřív v roce 2019.