Na problémy kolem software Gordic jsem upozorňoval v mnoha článcích už před volbami. Konečně se podařilo najít cestu jak informační systém pro Prahu a městské části zlevnit a dodavatelův „monopol“ znejistět. Bravo! 🙂

Rada hlavního města dnes na svém mimořádném jednání schválila záměry předkládané primátorkou Adrianou Krnáčovou, které Prahu z velké části zbaví dalšího vendor lock-inu, tedy závislosti na jednom dodavateli. Společnost Gordic bude nadále pouze zajišťovat základní podporu pro ekonomický systém Ginis, zatímco jeho další rozvoj bude soutěžen.

Další rozvoj ekonomického systému Ginis, který městu již 25 let dodává společnost Gordic, bude nyní probíhat formou otevřených výběrových řízení, kde mezi sebou budou soutěžit společnosti přihlášené do partnerského programu, který Gordic přislíbil vytvořit.  Gordic tak bude v budoucnu pouze spravovat a poskytovat městu základní podporu, a to po dobu následujících 48 měsíců. Do té doby chce město vypsat tendr a vytvořit vlastní řešení ekonomického systému.

Toto řešení je pro město krok správným směrem, protože nás v podstatě po 25 letech zbavuje závislosti na jednom dodavateli a další rozvoj Ginisu bude probíhat formou otevřených soutěží. Jsem ráda, že pro tento postup hlasovala jak ICT komise včetně zástupců opozice (TOP09, ODS, Piráti, KSČM), tak dnes i Rada hlavního města Prahy,“ říká primátorka Adriana Krnáčová. 

Schválené záměry navíc plně odpovídají základním tezím digitální strategie, které už dříve schválila Rada hl. m. Prahy. Ty říkají, že nová řešení budou soutěžena právě v otevřených výběrových řízeních a tomu jde materiál předložený pražskou primátorkou naproti. Nové součásti Ginisu už městu nebude dodávat pouze Gordic, ale dodavatelé si budou svými nabídkami konkurovat, což povede i k vytvoření konkurenčního prostředí a následně i finančním úsporám.

Stále naším cílem je vypsání otevřené soutěže na tvorbu nového ekonomického systému, ale je nezbytné počítat s tím, že samotná soutěž a následná tvorba nového systému, migrace dat a jeho nasazení do řádného provozu ještě nějakou dobu potrvá,“ vysvětluje Adriana Krnáčová, proč město vypsalo na základní podporu Ginisu JŘBU. Aktuální řešení bylo zvoleno s ohledem na rychle se blížící konec účinnosti stávajících smluv na poskytování nezbytných služeb souvisejících se stávajícím ekonomickým systémem.