Dnešní řádné zastupitelstvo bylo dalším příkladem naprostého zneužívání veřejných prostředků a důvěry občanů. Schválení radou navrženého programu předcházela diskuze a návrhy na další body do programu – ty nebyly do programu zařazeny a hlasovalo se tak o programu v původním znění.

Bohužel nedošlo k diskuzi nad možností schválit klíčové body pro chod městské části. Mezi ty patří například veřejnosprávní smlouvy v oblasti sociálních věcí, dotace pro oblast životního prostředí, či dotační program pro oblast sportu a volného času, kde se mezi jednotlivé žadatele mělo rozdělit bezmála pět miliónů korun.

Nedostali jsme se ani ke schválení na pomoc Thomayerově nemocnici, která žádá o příspěvek na dovybavení pediatrické kliniky klimatizací. Taktéž nedošlo k projednání poskytnutí finančních prostředků pro Armádu spásy na projekt „Terénní práce pro osoby bez domova“, který se zabývá problémem bezdomovectví na Jižním Městě.

Zároveň jsme neprojednali  prodej bytů pomocí e-aukcí, což nejvíce komplikuje život těm, kteří o tyto byty usilovali. Tito lidé si byt vydražili, vzali si na něj hypotéku, splácí ho, ale z rozmaru našeho starosty si ho bohužel nemůžou převzít.

V neposlední řadě nemohl být schválen dodatek číslo 2. k Zahradám Opatov, čímž Praha 11 přišla o 7.000.000,- Kč.

Všechny tyto body nebyly schváleny díky nepodpoře koaličních členů HPP11. Je to opravdu ostudné a skandální!