Dostavba Starochodovské školy získává jasné obrysy, po letech se totiž podařilo vyřešit její financování.  Zastupitelstvo hl. m. Prahy dnes schválilo žádost MČ Praha 11 o návratnou finanční výpomoc s projektem. Až 12 nových tříd by mělo ve škole vzniknout do konce příštího roku. 

Přání mnoha rodičů jihoměstských dětí se už brzy stane skutečností: potřebné navýšení kapacity oblíbené Starochodovské školy (ZŠ Květnového vítězství 57) je na spadnutí. Na 34. jednání schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy žádost MČ Praha 11 o návratnou finanční výpomoc s financováním dostavby a vyřešilo tím mnohaletý palčivý problém jedenácté městské části s pokrytím vysokých nákladů projektu:

„Po více než roce vyjednávání a hledání zdrojů se nám podařilo zajistit financování pro dostavbu, která je tolik potřeba. Podle rozpočtového výhledu městské části je reálné splatit bezúročnou půjčku MHMP během dvou let. Díky pomoci od hlavního města tak můžeme stavbu zahájit hned a nemusíme čekat na prostředky, které náklady projektu v budoucnu pokryjí,“ vysvětlil Jan Říčař (ANO), radní MČ Praha 11.

Přístavbou západního křídla historického objektu s více než stoletou tradicí vznikne ve škole sedm kmenových a pět speciálních tříd.

„Základní škola na starém Chodově sbírá dlouhodobě ta nejlepší hodnocení, místní školáci jsou nadprůměrně úspěšní u přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia. Bohužel, po nucené demolici části budovy funguje škola v nedůstojném provizoriu: často se musí učit v jídelně, některé třídy byly přesunuty do nedaleké mateřské školy, učitelé nemají kabinety, šatny jsou kapacitně nedostatečné… Cena dostavby je odhadována na 133 mil. Kč, což je pro městskou část opravdu velké sousto. Proto jsem rád, že jsme dokázali najít cestu, jak finanční prostředky na nápravu současného nevyhovujícího stavu získat. Projekt dostavby je již několik let kompletně hotový a jeho realizace stála pouze na financích, se stavebními pracemi tak můžeme začít ještě tento rok. Vedle výrazně lepšího zázemí pak bude ve škole k dispozici i dalších 100 míst pro nové žáky,“ doplnil Ing. Ondřej Prokop (ANO), zastupitel hl. m. Prahy a MČ Praha 11.