Jako signatář a podporovatel od začátku založení iniciativy Rekonstrukce státu mám opravdovou radost z následující zprávy! Jsme zase o kousek dál v transparentním financování politických stran Senátoři nově schválili novelu zákona o sdružování v politických stranách, to přinese několik novinek ohledně fungování a hospodaření politických stran v České republice.

Tento zákon se bohužel nezměnil od začátku 90.let, docházelo tak k nejasnostem okolo financování politických stran. Díky novému zákonu by měly od začátku nového roku vést politické strany povinně transparentní účty, které bude kontrolovat nově zřízený nezávislý úřad se sídlem v Brně, ten zajistí dohled nad financováním stran a jejich kampaní.

Novela zákona by měla přinést mnoho změn, mezi nejzásadnější patří dohled nad transparentními účty, kde se budou kontrolovat všechny příjmy i výdaje spojené s předvolebními kampaněmi, výroční zprávy v elektronické podobě by měly být zpřístupněny online, všechny předvolební inzerce budou označeny jménem či logem zadavatele, zákon zavádí i limity pro výše daru, které může strana přijmout od jednoho dárce. Tyto změny by měly vést ke zlepšení situace ohledně nejasností financování politických stran.

Díky tomuto zákonu se zvýší průhlednost financování politických stran a hnutí, cílem této změny je především získání důvěry lidí v politiku a politické strany. Transparentnost financování politických stran patří k hlavním faktorům, které ovlivňují důvěru voličů.

Poslanci o tomto zákoně budou hlasovat pravděpodobně v průběhu říjnové schůze.