Je to již více než rok, kdy jsme v komunálních volbách volili nové zastupitele. Pro mnoho měst to byly volby přelomové. Mnohde moc předávaly roky zaběhlé struktury novým uskupením, které se vyvinuly z občanských iniciativ. V říjnu 2014 jsem se sám stal zastupitelem 11. pražské městské části právě v čele jednoho z nových hnutí. Půl roku jsem zde byl v radě města a pomohl jsem očistit a narovnat městkou společnost starající se údržbu zeleně a správu městského majetku. V minulých letech společnost tvořila zisk kolem 1 milionu Kč, za rok 2015 se rýsuje zisk přes 12 milionů Kč a to při výrazném snížení mandátní odměny směrem od městské části. Tzn., že město za stejné služby platí méně peněz a společnost i přesto dokáže generovat téměř dvanáctkrát vyšší zisk než v předchozích obdobích. Je to jen jeden příklad toho co se za rok povedlo, který znám dopodrobna a mohu si na něm odškrtnout svůj malý podíl zásluhy. Toho dobrého se pochopitelně nejen na Praze 11 stalo za rok od voleb hodně.

Chci tím říci, že poslední volby vidím pozitivně jako velkou změnu k lepšímu a to v mnoha směrech. A to nejen na Praze 11, ale i na mnoha dalších městských částech, kde se roky zavedené struktury změnily, naředily nebo omladily. Bohužel však ruku v ruce s pozitivními efekty rostou i problémy. Jak na naší Praze 11, tak v dalších částech Prahy je vidět, že se k moci dostali mnohdy lidé, kteří s vedením města nemají zkušenosti. Někteří noví starostové, radní, zastupitelé bohužel často nemají zkušenosti ani s vedením většího týmu lidí a je na nich často vidět, že se potýkají s problémy s řízením. Tím, že se na mnoha místech dostaly k moci uskupení, které vzešly mnohdy z mnoha let utiskovaných spolků je často cítit pachuť nutné pomsty a v rámci nápravy starých křivd se často páchají nové, někdy i horší.

Co vidím jako největší hrozbu je postupné vytlačování investorů z některých rozvojových lokalit Prahy, kteří vzdávají své roky plánované projekty. Důvodem je často absence vize v kombinaci s hysterickým strachem povolit stavbu jakékoli nové budovy. Například u nás na Praze 11 se územní rozvoj za poslední rok prakticky zastavil. Místo diskusí s investory vznikají podněty na regulační a blokační plány. Nikdo neřeší neúprosnou demografickou křivku, kdy sídliště Jižního Města stárnou, jejich obyvatelé se postupně mění z Čechů na cizince a městské části chybí některé městotvorné prvky. Podobný problém je na Praze 7 a v dalších městských částech.

Dalším problémem je velký strach odpovědných osob dělat rozhodnutí. Po sprše trestních oznámení na zastupitele, radní a úředníky v posledních letech se čím dál více každý bojí udělat složité rozhodnutí. Tyto rozhodovací procesy se tedy prodlužují, oddalují, rozmělňují tak, aby se odpovědné osoby pokud možno z této odpovědnosti vyvázaly.

Důsledkem těchto problémů je alespoň z mého subjektivního pohledu výrazné zpomalení rozvoje našich městských částí. Jsem však založením optimista a věřím, že tyto problémy jsou pouze dočasné. Přes všechny zmíněné problémy zatím cítím, že pozitivních efektů je rok od voleb více nežli těch negativních. A jak Vy vnímáte rok od komunálních voleb ve vaší lokalitě?