Nové pilotní Smart City projekty usnadní Pražanům vyřizování na úřadech. Rada hlavního města Prahy dnes schválila další dva projekty z konceptu Smart City, které pro realizaci připravila městská společnost Operátor ICT. Jedná se o pilotní projekt Automatického odpovídače a Interiérovou navigaci ve Škodově paláci. Oba projekty budou realizovány ještě v letošním roce.

„Jedná se o menší projekty, které ale lidem výrazně pomohou v kontaktu s městem. Stále se snažíme zkvalitňovat služby pro občany, protože dnes se každý komunikace s úřadem spíše děsí, a to bych ráda změnila,“ říká Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy.

Automatický odpovídač

Technologie automatického odpovídače (angl. chatbot) usnadňuje uživatelům získávání informací, práci s formuláři, či řešení potíží nebo objednávání služeb. Ve své pilotní fázi bude tato technologie otestována na webu Litacka.cz a městské části Praha 12, kde prostřednictvím platforem Webchat a Facebook Messenger bude fungovat jako automatická asistenční služba při vyřizování požadavků. Automatický odpovídač nejenže odpovídá na dotazy, ale díky umělé inteligenci se dokáže i sám učit nebo pomoci například s vyplněním webového formuláře.

Půl roku budeme automatický odpovídač testovat, a pokud se osvědčí, rozšíříme jej i do dalších složek úřadu,“ vysvětluje primátorka.

Dodavatel definovaného řešení bude vybrán veřejnou zakázkou malého rozsahu. Pilotní projekt bude trvat šest měsíců a předpokládané celkové náklady na instalaci a implementaci nepřesáhnou 350.000 Kč (bez DPH). Měsíční náklady na provoz, servis, optimalizaci a učení Automatického odpovídače nepřesáhnou 20.000,- Kč (bez DPH).

Interiérová navigace pro občany v prostorách Škodova paláce

Nová dynamická interiérová navigace v prostorách Škodova paláce prostřednictvím aplikace v mobilním zařízení umožní občanům snadněji najít konkrétního úředníka podle jména, odboru nebo zvolené agendy k vyřízení. A to přesným navedením přímo ke správným dveřím i zapojením vždy aktuálních informací o úředních hodinách, dostupnosti daného úředníka či kanceláře, nastavením nejkratší nebo bezbariérové trasy a navedením k nejbližšímu východu nebo toaletám.

Škodův palác není pro úřad úplně vhodnou budovou a jedním z důvodu je i jeho nepřehlednost, na kterou si stěžují především ti, kteří namísto toho, aby něco vyřešili, bloudí po chodbách. Interiérová navigace je navede přímo ke konkrétním dveřím nebo za konkrétním úředníkem,“ doplňuje Adriana Krnáčová.

OICT bude realizovat projekt nákupem systému „Interiérová navigace pro občany v prostorách Škodova paláce“ od dodavatele vybraného na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Předpokládaná hodnota dodávky interiérové navigace, její implementace a instalace je stanovena ve výši 1.755.000,- Kč (bez DPH) a předpokládaná hodnota za provozní podporu a servis po dobu 1 roku je stanovena ve výši 195.000,- Kč (bez DPH).