Od roku 2018 se v areálu Smíchovského nákladového nádraží začne pracovat na projektu, který má potenciál stát se díky svému umístění novodobým moderním centrem Smíchova. Areál je ze severu ohraničen autobusovým nádražím Na Knížecí a táhne se něco kolem dvou kilometrů až na jih podél ulic Nádražní, Dobříšská a Radlická. Co můžeme tedy čekat od tohoto megalomanského projektu, který na ploše téměř 220 000 m2 výraznou měrou zasáhne do celkového obrazu Prahy?

Nákladové nádraží Smíchov bylo postavené v druhé polovině devatenáctého století. Jelikož Praha v té době byla o dost menší, než ji známe dnes, neslo nádraží název „Praha (Česká západní dráha)“. V té době se totiž nádraží nacházelo ještě mimo území hlavního města. Součástí celého komplexu je navíc oddělené Severní nástupiště, které funguje jako samostatný obvod. Očekávaný provoz začal v roce 1862, nedlouho poté se dokončovaly další dráhy, například Buštěhradská dráha z Hostivic (1872), nebo Pražská spojovací dráha (1872), která vedla přes Vltavu a Vyšehrad na dnešní hlavní nádraží. V průběhu dalších let se název nádraží měnil, až se ustálil na současném Praha-Smíchov. S postupným dostavováním rychlodráh přes území Prahy se důležitost smíchovského nádraží, stejně jako u toho žižkovského, snižovala.

Od začátku devadesátých let se volalo po urbanistickém plánu, který by prozkoumal zastavitelnost území. Na něm začalo vzápětí současně pracovat několik projekčních týmů najednou – Útvar hlavního architekta společně s architektonickou kanceláří VHE, DA Studio, ateliér GAMA a dokonce věhlasný francouzský architekt Jean Nouvel, od kterého pochází stavba Zlatý Anděl, kolem které denně projde velké množství lidí při cestě na tramvaj, autobus a metro u Nového Smíchova. Výsledkem bylo ujasnění si principů ohledně tohoto komplikovaného území. Tento výstup byl posléze zdokonalován a v roce 1994 byla představena podrobnější studie.

Zlom přišel po začátku nového tisíciletí, kdy vznikla urbanistická studie Smíchov – Jih. Ta se zabývala obvodovou částí nádraží směrem k náplavce. Zahrnovala i území spadající pod České dráhy. Studie nevycházela ze stávajícího územního plánu, a proto byla potřeba vytvořit nová studie, která by již konečně představila kompletní přestavbu areálu. Z toho důvodu došlo ke sjednocení Českých drah a developerské společnosti Sekyra Group a tím vznikla společnost Smíchov Station Development.

Nová urbanistická koncepce území vychází z dlouholeté práce studia A69 z roku 2009, která byla uznána v roce 2014 zastupitelstvem hlavního města Prahy.  Díky finálnímu schválení hmotového konceptu oblasti se mohl vývoj posunout dál a rok na to vypsal investor, neboli Smíchov Station Development, společně s IPRem novou soutěž na architektonickou podobu budov, ke které vyzval třináct architektonických týmů z Česka a zahraničí. Soutěž nakonec vyhrála kancelář Kuba & Pilař architekti, která se bude podílet na první etapě nové čtvrti. Spolupracovat budou s dalšími studii, mezi které patří například D3A, Projektil, nebo Lábus – AA – Architektonický ateliér, což lze považovat za současnou českou architektonickou špičku.

Vizualizace vítězných návrhů

Cesta k finální studii byla opravdu dlouhá, nicméně již dnes je jasné, že se věci na Smíchově konečně dávají do pohybu. Jak ale vypadá vítězný návrh, se můžete dozvědět v dalším článku.