Zajímá vás, jakým způsobem se změní Praha v následujících letech a co vše se plánuje v hlavní metropoli České republiky? O tom pojednává výstava Praha zítra II, která přináší v přehledné formě informace o projektech, které se v následujících letech začnou realizovat. Výstava je v CAMPu ke shlédnutí od 5. března do 4. května a představuje několik desítek projektů.

Jedná se o projekty různých velikostí, které se nacházejí v různých stádiích přípravy. Ve výběru můžeme nalézt stavební záměry, které představují teprve prvotní myšlenku, ale zároveň i projekty, jejichž realizace je jen otázkou času. Mezi takové patří například revitalizace bývalého nákladového nádraží na Smíchově, které se má přeměnit v lukrativní městskou část Smíchov City. O tomto záměru jsem vás již informoval v předchozích článcích.

Smíchov City

Tento projekt a další představované projekty poukazují na společný záměr, kterým se vydává Metropolitní plán – snaha zastavět opuštěná území v Praze, která dříve představovala převážně industriální oblasti a výrobní komplexy. Díky tomu se zabrání zbytečnému rozrůstání města a zabírání cenné zemědělské půdy a věnuje se více energie do revitalizace zanedbávaných území přímo v Praze, kterých je v hlavním městě opravdu mnoho. Proto je součástí výstavy i dokumentární video instalace Místa, která návštěvníkům představuje pražské brownfieldy a jejich plánovanou transformaci na velkém projekčním plátně o délce dvaceti pěti metrů.

Jednotlivé projekty jsou představovány formou stručných karet, které jsou volně k dispozici pro každého návštěvníka. Na nich můžete nalézt stručné informace o projektu, v jakém stádiu se projekt nachází, plánovaný rok dokončení a odhadovanou cenu. Některé plánované projekty většího rozsahu zde mají vystavené i fyzické modely, které prezentují celkový návrh nebo urbanistické řešení. Mezi takové patří výše zmiňovaný Smíchov City, rezidenční oblast Park Kavčí hory, polyfunkční dům Paprsek ve Stodůlkách, nebo developerský projekt Modřanský Cukrovar.

Jaké projekty se tedy plánují v Praze v horizontu následujících let? To se dozvíte v následujících článcích, nebo přímo na výstavě, kterou můžete navštívit každý všední den kromě pondělí.