Starosta Jiří Štyler opět předvedl, že spíše než jako starosta se cítí jako neomezený monarcha, který nerespektuje základní demokratické principy. Předvedl to ve středu 22.6. kdy šlo do tisku poslední číslo časopisu Klíč. Porušil rozhodnutí 2 kolektivních orgánů, které před tím schválili tiskovou verzi časopisu a ze své vůle (z boží vůle král) nechal zaměnit 4. stranu za zcela jinou, která nebyla na žádném fóru projednána. Takže pokud jste tak jako my zděšeni obsahem tohoto a dalších posledních Klíčů, stojí za tím nedemokratické postupy, odporující morálním hodnotám našeho starosty…

U prázdninového čísla Klíče redakční rada na svém zasedání 16.6. schválila podobu stránky 4 ve formátu – zpráv z rady, rozhovoru s Petrem Jiravou (který navazuje jako seriál na rozhovory v minulých číslech) a informací z pietního aktu:

klic_7_16_v2-2-PJ

 

Po stylistických a tiskových korekturách celkovou formu Klíče v této podobě odsouhlasila i porada vedení, kde pro ni hlasovala nadpoloviční většina radních 20. 6. 2016. Tím všichni tvorbu prázdninového vydání Klíče považovali za uzavřenou záležitost. Tím více nás všechny nadzvedla ze židle zlovůle starosty Štylera, kdy on sám ze své boží vůle neomezeného vládce Prahy 11 do které se asi sám pasoval, nechal stranu 4 vyměnit. Udělal to opravdu přechytrale v den, kdy Klíč odcházel do tiskárny a nebylo možné na jeho čin jakkoli reagovat. Stranu 4 nechal zaměnit za verzi bez rozhovoru, velkého článku k pietnímu aktu, za to s článkem plným lží a dezinformací, který podle rukopisu nepsal on sám, nýbrž odvolaní a zhrzení zastupitelé Kos a Zdeňková. Podívejte se sami:

klic_7_16_v2-3-STA

Silové protlačení velmi dlouhého politického článku i přes odpor redakční rady a porady vedení na stránku Klíče s názvem Zprávy z Rady. Na tuto stránku nepatří (musely být kvůli němu vyřazeny jiné, již zalomené texty), jeho polemický a velmi útočný tón ho řadí mezi názory zastupitelů, které vycházejí na jiných, pro tento účel vymezených stránkách. Navíc byl článek dodán až po uzávěrce přijímání příspěvků. Což jen potvrzuje aroganci a nedodržování žádných stanovených principů starostou.

V článku jsou nepravdivé informace a starosta se bezostyšně chlubí cizím peřím například u rekonstrukce školy Schulhoffova, kterou on sám svým hlasováním na posledním zastupitelstvu nepodpořil. Viz tento článek.

Jak dlouho budou občané Prahy 11 nedemokratické chování starosty Štylera tolerovat? Jeho chování je často v naprostém rozporu s vůlí a přáními občanů naší městské části či zájmům celé Prahy. Viz například kauza, kde starosta blokuje dostavbu pražského okruhu až u bruselských úředníků.