All posts tagged byty

Institut plánování a rozvoje Prahy představil nový metropolitní plán

Metropolitní plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů v Praze, podle kterého se určuje, jak budou využity pozemky ve městě. Představuje tedy určitou koncepci, které se musí držet stavitelé, pokud plánují stavět. Spíše než pro drobné investory se jedná hlavně o dokument, který reguluje developerskou aktivitu v hlavním městě. Na konci listopadu představil IPR novou verzi metropolitního plánu. Více…

Nová vlna „privatizace“ a prodeje obecních bytů

Na Zastupitelstvo 14.5. jdou nové zásady pro „privatizaci“ bytových jednotek. Na Radě města byl 12.5. odsouhlasen záměr prodeje 5ti bytových jednotek formou elektronické aukce. Daří se nám již po půl roce plnit naše volební sliby. Zastavili jsme nekoncepční rozprodej obecního majetku a nastavujeme nové, moderní a maximálně transparentní procesy pro nakládání s veřejným majetkem. O co konkrétně jde?

Více…