Tristní situaci ohledně dostupného bydlení zažívá každý, kdo se snaží v současnosti sehnat byt, nebo dům nejen v hlavním městě. Nedostupnost bydlení se odráží nejen v cenách nemovitostí, které v posledních dvou letech zdražily raketovým způsobem, ale i v nájemném, které po celé republice zdražuje v závislosti na tom, v jakém regionu se nacházíme. V některých oblastech hrozí, že se ceny dostanou za únosnou mez a bydlení si zde budou moci dovolit pouze ti nejbohatší.

Podle níže uvedené tabulky je zjevné, že se ceny nájmu na metr čtvereční zvyšovaly ve všech krajích. Tato skutečnost odráží fakt, že se české ekonomice daří ve všech ohledech a zvyšuje se objem peněz v oběhu, což se kromě nájmů týká i platů a růstu cen. Některým krajům se daří lépe (Praha, Brno, Plzeňský kraj), v jiných nárůst nájmů byl téměř zanedbatelný (Královehradecký, Karlovarský, Ústecký kraj), faktem ale zůstává, že pro zachování důstojných cen bytů a nájmů je třeba pokrývat poptávku, o které je známo, že v posledních letech dosahuje obřích rozměrů hlavně v okolí Prahy a Brna. Už jen fakt, že se od roku 2010 zvýšil nájem v Praze o více než polovinu, vyvolává obavy, zda je tento vývoj udržitelný a nastávají otázky, jak se tato situace dá řešit.

O tomto problému si je vedení hlavního města Prahy naštěstí vědomo a snaha jej řešit se odráží i v nové verzi Metropolitního plánu, který se v současnosti nachází ve fázi projednávání. Ten počítá s využitím opuštěných brownfieldů na území Prahy, které svou rozlohou tvoří nezanedbatelnou část Prahy a zároveň již léta leží ladem. Typickým příkladem jsou nákladová nádraží na Žižkově a na Smíchově, které se mají v budoucnu proměnit na rezidenční čtvrti.

Dalšími východisky může být rychlá a levná výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny, které nabízejí malou plošnou výměru, ale cenově jsou přijatelnější. Tento typ bydlení by se mohl uplatnit i na Jižním Městě, kde se nachází velké množství panelových domů s typovým půdorysem. Při jejich rekonstrukci by tak mohlo vzniknout mnoho dostupných bytů, náklady by byly nižší než v případě novostavby a přilákalo by to mladou vrstvu společnosti, která na Jižním Městě tolik chybí. Při pronájmu bytů by tak městská část mohla získat dostatečné prostředky pro údržbu a chod celého Jižního Města.

Jedno je ale jisté – čím dříve se tento problém začne řešit, tím lépe se budou řešit jeho následky, které již dnes můžeme pocítit na vlastní kůži. Je třeba se vyvarovat podobným situacím, které jsou již dnes běžné v západních metropolích, kde je bydlení již tak drahé, že si jej mohou dovolit jen ti nejbohatší a tím zaniká střední vrstva ve městech.