Na Zastupitelstvo 14.5. jdou nové zásady pro „privatizaci“ bytových jednotek. Na Radě města byl 12.5. odsouhlasen záměr prodeje 5ti bytových jednotek formou elektronické aukce. Daří se nám již po půl roce plnit naše volební sliby. Zastavili jsme nekoncepční rozprodej obecního majetku a nastavujeme nové, moderní a maximálně transparentní procesy pro nakládání s veřejným majetkem. O co konkrétně jde?

Výsledkem více měsíční práce několika členů rady a mnoha úředníků jsou nové „Zásady prodeje bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 11“. Ty napravují účelný prodej posledních obecních bytů spekulantům a kamarádům bývalého vedení. Poslední volební období před naším příchodem byly ve velkém ve znamení možnosti získat levně obecní byt. Bohužel této příležitosti ve velkém využili spekulanti, kteří si tím snadno přišly na pohádkový výnos investice. Běžný občan o takové možnosti většinou nevěděl nebo mu nebylo umožněno se jí zúčastnit. Jak to fungovalo? Takový spekulant investoval vysokou částku do tzv. prvního nájemného, která byla řádově průměrně 200-300 tisíc Kč. Pochopitelně měl dobré informace o tom, kde je jaký vývěs a kolik asi tak musí nabídnou, aby to klaplo. Díky tomu získal nájemní smlouvu na dobu neurčitou a v další vlně privatizace, která se opakovala několik volebních období po sobě si byt zakoupil do osobního vlastnictví zpravidla za 1/4 cenu tržní ceny. V řeči čísel to znamená, že přišel k bytu v hodnotě například 2 milionů za 500 až 800 tisíc. A to nemluvím o konkrétních případech přátel minulé vládnoucí garnitury, kteří dostali přidělený byt „ve veřejném zájmu“, smlouva jim po půl roce byla změněna na dobu na neučitou a za rok nebo 2 si byt odkoupili za doslova pár stovek tisíc. Jde o desítky případů, které se nám zpětně podařilo dohledat, zdokumentovat a předat příslušným orgánům k prošetření.

My jsme toto změnili. Nové zásady určují nová pravidla, tak aby umožnili férový odprodej obecních bytů těm, kteří v nich bydlí opravdu dlouho a poctivě a zamezili jakýmkoli spekulacím nebo „kamarádšoftům“. Zůstává premisa, že odkoupit byt si mohou nájemníci se smlouvou na dobu neurčitou. Ale kupní cena bude určena znaleckým posudkem a bude se blížit tržní ceně. Kupujícímu se od této ceny odečte hodnota prvního nájemného (pokud ho skládal) a další slevu získá za každý obydlený rok.

Myslím si, že toto řešení je zcela transparentní a férové vzhledem k žalostnému stavu veřejných financí na Praze 11 po předchozí vládnoucí garnituře a opravdu poddimenzovaném bytovém fondu, kde má MČ posledních několik tisíc  bytů. Ty prakticky již nestačí ani pro potřeby sociálně slabších, zaměstnanců státní správy, policistů, hasičů a učitelů.

Rozumím a zcela chápu, že zde budou občané, kterým se nové Zásady líbit nebudou a kteří z nich budou naštvaní a zklamaní, ale bylo to jediné možné správné řešení situace v dnešní době.

Peníze získané prodejem bytů se dostanou do příslušné kapitoly rozpočtu, kde budou v budoucnu znova investovány zpět do bytového fondu. Buďto formou jeho oprav a regenerace nebo nákupem / stavbou nových bytových jednotek.

Společně s tím byl dokončen projekt prodeje pěti dlouhodobě neobsazených bytových jednotek formou elektronické akce. Rada města 12.5. schválila projekt, kde budou tyto byty nabídnuty v dražbě co největšímu počtu účastníků. Jedná se o moderní a zcela transparentní proces prodeje obecního majetku, kde není možná jakákoli manipulace. O dražbě samotné budou lidé informování na stránkách Prahy 11, v Klíči a mnoha realitních serverech.