Zdravím všechny z Jižňáku, tentokrát hlavně z Hájů. Dnes bylo tak krásně, že jsem si přivstal a místo snídaně si tuhle lokalitu pořádně prošel – a je to dost smutný pohled. 😥 Doufal jsem, že když jsme přede dvěma lety prosadili, aby byla na prostor v okolí stanice metra Háje vypracovaná územní studie, bude to znamenat zásadní krok ke zlepšení života místních. Bohužel návrh, který nám zpracovatel studie letos v únoru předložil, znamená pravý opak. 👎

Kdo jste byl na některém ze dvou veřejných setkání, kde byl návrh představen, víte, o čem mluvím. Místo vytvoření příjemného a bezpečného prostředí s minimální dopravní zátěží, které jsme v zadání studie požadovali, se nám na stůl dostal nesmyslný koncept založený na stavbě nových výškových budov a zahuštění celého území.

Od začátku jsem tak měl k návrhu zásadní výhrady a stejné padaly i od vás. 👍 Jsem proto moc rád, že se dnes na Radě podařilo za městskou část schválit jak připomínky, které jsem měl sám, tak ty, s nimiž jste se na mě obraceli. Mezi ty nejdůležitější patří:

1️. Požadavek na snížení podlažnosti nové výstavby, aby měli stávající obyvatelé i nadále v bytech dostatek světla a příjemný výhled.
2️. S ohledem na tzv. strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu chceme, aby zpracovatel jasně uvedl, jaká opatření hodlá v rámci řešeného území použít. 🍀🌱
3️. Nesouhlasíme s umístěním P+R parkoviště v bloku B22: v okolí tohoto bloku je např. Komunitní centrum Matky Terezy nebo Centrální park a je nepřípustné, aby takovou lokalitu zatěžoval parkovací dům, navíc projektovaný nad povrch. 🚗
4️. Požadujeme, aby v rámci každého stavebního bloku bylo uvedeno číslo obsahující příslušný počet navrhovaných parkovacích stání.🚖
5️. Návrh počítá se zbouráním pochozí zóny Opatovská, což je tak zásadní krok, že požadujeme vypracování ještě druhé varianty návrhu studie, kde by byla pochozí zóna zachována. 👍

Všechny připomínky městské části, které jsme dnes schválili, najdete na následujícím odkazu https://bit.ly/2VDW4GA (usnesení č. 0335/15/R/2019 na konci textu). V současné době plánujeme veřejné setkání, kde vám je detailně představíme. Rád bych vám všem poděkoval za podněty a nápady, které jste k návrhu měli – názor lidí, kteří na Hájích reálně žijí, je totiž nejdůležitější. 👍😉

Věřím, že se nám podaří prosadit zpracování druhého návrhu studie, který bude mnohem lépe odpovídat představě o téhle lokalitě jako o místu, kde se lidem dobře žije. A už teď se těším, že se s vámi při jeho prezentaci opět setkám 😍