Zastupitelstvo MČ Praha 11 se dnes po dlouhých měsících usneslo na potřebě dostavby ZŠ Chodov. Rada městské části tak má volné ruce k zajištění jejího financování, strategii připraví do konce roku.

Na dnešním 31. zasedání Zastupitelstva jedenácté městské části došlo konečně k posunu jednoho z nejpalčivějších místních témat: dostavby západního křídla Starochodovské školy. Na základě přijatého usnesení dostala Rada městské části „zelenou“ k finalizaci návrhu financování projektu. Historická budova ZŠ Chodov (Květnového vítězství 57) se tak po letech dočká zasloužených úprav.
„Mám radost, že zastupitelé dostavbu podpořili  – vždyť se jedná o školu s více než stoletou tradicí, jeden ze symbolů naší městské části. Pokud jde o financování stavebních úprav a pokrytí souvisejících nákladů, z projektu, který jsme nechali zpracovat, vyplývá, že se objem finančních prostředků na jeho realizace pohybuje kolem 110 mil. Kč. Takovou částku MČ Praha 11 nemá k dispozici, při přípravě návrhu dalších kroků tedy budeme brát primárně v úvahu variantu čerpání dotací z Evropské unie a zároveň pokračovat v intenzivních jednáních s Magistrátem hl. m. Prahy o možnostech kofinancování,“ uvedl Ing. Ondřej Prokop (ANO), zastupitel MČ Praha 11 a hl. m. Prahy.