Na základě ankety u místních obyvatel, bude opět zřízen víkendový provoz linky č. 203 v úseku Háje – Milíčov. Dne 31.1. obdrželi občané obytných domů, kterých se to bezprostředně týkalo vyjádření do domovních schránek o znovuzavedení víkendového provozu linky 203. Obyvatel se v naprosté většině shodli na obnovení tohoto autobusového spoje.

Radní městské části dále rozhodli o zadání studie, která v první fázi řeší 3 lokality. Parkoviště v ulici Vojtíškova, Brandlova a Krejnická. Tato studie má za úkol zjistit realizovatelnost stavebně architektonicky jednoduchých nástaveb sloužící pro dlouhodobé parkování rezidentů. Toto je jeden z prvních kroků, který má za úkol zlepšit problematickou situaci s parkováním na Praze 11.