Milí Pražané,
v tom, že úspěšné řešení bytové🏠krize stojí a padá s masivní bytovou výstavbou, má současná vláda doufejme jasno. Stále tu ale chybí seriózní diskuse o tom, jak obce ve výstavbě účinně podpořit. A právě této otázce chci věnovat dnešní okénko.
👉Realizace stavebního projektu totiž nevyžaduje intenzivní a dlouhodobé nasazení pouze na straně developera. Obrovský kus práce, zejména v přípravných fázích, musí odvést také zástupci a úředníci municipality, na jejímž území má výstavba vzniknout.
👉Úsilí, které samosprávy do projektu vloží, ale stát neumí patřičně docenit. Místo aby obce z výstavby profitovaly, potýkají se s problémy, jak financovat vybudování nové školy nebo potřebné dopravní infrastruktury, a jsou nuceny potřebné prostředky získávat individuálními dohodami s developery.
Některé z nich, především větší města jako Praha, Brno nebo Liberec, se pokouší o systémovější řešení zaváděním metodik kontribuce developerů. Ty pak, tu s menšími, tu většími úspěchy aplikují.
Mnohem logičtějším a transparentnějším způsobem, jak obcím zajistit dostatek peněz na výstavbu a opravy prvků občanské vybavenosti, by byla změna rozpočtového určení daní, kdy by se část DPH z výstavby vracela přímo samosprávám. Příliv financí z tohoto zdroje by představoval nejen jakousi odměnu pro obce, které se zodpovědně starají o svůj rozvoj, ale sloužil by zároveň jako motivace těm, kterým se za současných podmínek do výstavby příliš nechce.
Mimochodem, z přibližně 130 tisíc bytů, které se v Praze nyní připravují, získá stát na daních přes 170 miliard korun. O co lépe by se v Praze žilo, pokud by byť jen malé procento z této částky mohlo město využít ve svůj prospěch?
Změnu stávajícího systému rozpočtového určení daní, společně s rozšiřováním obecního bytového fondu, považuji za jedny z nejdůležitějších podmínek pro dosažení kvalitního života v Praze, a hodlám se o ni zasazovat i nadále.
Souhlasíte se mnou, nebo vám naopak stávající situace připadá dostatečně efektivní a spravedlivá❓
Jako vždy se těším na vaše odpovědi, podněty a připomínky.