Severojížní magistrála je vedena napříč centrem města a denně přes ní přejede okolo 80 tisíc automobilů, spousta těchto lidí jí využívá pro tranzit přes hlavní město či směřují do metropole. V posledních letech se stala jedním z nejproblematičtějších míst ve středu města, kde se tvoří dlouhé kolony,  z tohoto důvodu jsou momentální plány na zúžení absolutně nereálné.

Humanizace magistrály by dle mého názoru měla nastat až po realizaci zbylé části Městského okruhu, konkrétně její východní části (511), v této době je v provozu pouze pouze část, která ale problém s dopravou v centru města nevyřeší. V případě, že by na magistrále ubyl jeden jízdní pruh nastalo by samozřejmě přetížení vedlejších silnic a tvořili by se dlouhé kolony, zahltí se tak dopravou jiné městské části a problém nastane tam. To také dokazuje letní uzavírka u Hlavního nádraží, kde se tvoří dlouhé kolony i přes prázdninový provoz.

Po otevření tunelu Blanka sice nastalo zklidnění na Praze 5, na magistrálu ale proudí stejné množství automobilů.

Město plánuje na magistrále vybudovat větší počet přechodů, úrovňových křižovatek, zvětšení prostoru pro pěší a cyklisty, tento krok sice vítám, ale jak jsem řekl až po dostavbě východní části městského okruhu. Pokud se realizuje tento plán, je třeba počítat s tím, že se v metropoli budou tvořit dopravní zácpy a komplikace. Zúžení také způsobí nižší komfort pro všechny účastníky silničního provozu, především pro obyvatele Prahy z přilehlých částí.

A co si o projektu humanizace magistrály myslíte vy?

Dodatek, na posledním klubu zastupitelů hl. m Prahy hnutí ANO jsme projednali otázku humanizace a přijali následující usnesení:

Klub zastupitelů Hnutí ANO projednal téma tzv. humanizace severojižní magistrály, které bude jedním z bodů zasedání Výboru pro dopravu příští týden a přijal následující usnesení:

Klub zastupitelů Hnutí ANO konstatuje, že diskuze o tzv. humanizaci severojižní magistrály, zejména pokud jde o zvýšení počtu přechodů, úrovňových křižovatek, zúžení jízdních pruhů, zvětšení prostoru pro pěší a cyklisty apod., dává smysl až poté, co bude dokončen vnější okruh kolem Prahy, zejména pak jeho jihovýchodní část, tedy stavba 511 a také významné dopravní stavby uvnitř Prahy (radiály, výjezdy z tunelů apod.). Do té doby by výše popsané úpravy magistrály způsobily pouze větší dopravní zácpy, dopravní komplikace na přilehlých a navazujících komunikacích a nižší komfort pro všechny účastníky silničního provozu a zejména pro obyvatele Prahy žijící v nejbližším okolí.