Milí Pražané,
před několika týdny jsem pro vás shrnul, jak se vyvíjí situace na realitním trhu 🏠. Tentokrát se spolu podíváme na vyhlídky v oblasti stavební výroby. A začneme tvrdými daty, která, jak hned uvidíme, umí být značně zavádějící.
👉Pokud bychom totiž vycházeli pouze z posledních čísel zveřejněných Českým statistickým úřadem, mohli bychom nabýt dojmu, že je vše na dobré cestě: v únoru 2022 byla zahájena výstavba 3 691 bytových
🏠 jednotek, což v meziroční srovnání představuje nárůst o 26,1 %.
👉Jako vždy je ale důležitý také kontext. Stavebnictví, stejně jako spousta dalších oborů, v posledních dvou letech postihl vlivem pandemie covidu-19 výrazný útlum. To, co vypadá jako stavební boom, lze tedy do velké míry přičíst růstu z nízké srovnávací základny, a podle odborníků také mimořádně mírné zimě, která umožňovala pokračovat ve výstavbě.
👉Jakkoli bych si přál, aby tento nedávný růst stavební produkce znamenal počátek pozitivního trendu, měli bychom se bohužel spíš připravit na strmý propad. Stavebnictví se totiž potýká se stále větším nedostatkem materiálu, od kamene přes ocel až po betonové výztuže a tepelnou izolaci.
👉Tento stav má hned několik příčin. Dodavatelsko-odběratelské řetězce, které významně narušila už pandemie, dostaly další ránu v podobě války na Ukrajině. Někteří z tradičních exportérů, například Čína, si dnes velkou část stavebních materiálů a výrobků nechávají pro své potřeby. A nelze také vyloučit, že aktuální nedostatek uměle nepřiživují spekulanti, kteří s vidinou budoucího zisku některé z nich neskupují.
Výsledkem je, že stavební materiály podražily👎o desítky, dokonce i stovky procent. Další vývoj cen lze navíc vzhledem ke geopolitické situaci těžko předvídat.
👉Vzhledem k rozsahu a systémovosti současných obtíží se domnívám, že už nastal okamžik, kdy by se do řešení současné krize měl vložit stát – situaci důkladně zanalyzovat, pomoci s vytvořením nových logistických řetězců, zkrátka udělat všechno pro to, aby jejich dopady na výstavbu byly co nejmírnější.Tváří v tvář globálním problémům totiž soukromý sektor malé evropské země nemá šanci cokoli změnit.
Co myslíte, uvědomí si to i současná vláda ❓
Těším se na vaše komentáře přímo pod tímto příspěvkem 👇👇👇.