Ve čtvrtek večer jsme dostali jako členové komise pro strategické územní rozhodování pozvánku od Passerinvestu k exkurzi jeho téměř hotového „města“ ve městě na Brumlovce. Bylo to z důvodu sílící snahy Passerinvestu protlačit výstavbu jeho dalšího projektu v lokalitě Prahy 11 na Roztylech v tzv areálu Interlovu.

Popis projektu Interlov

Areál Interlovu představuje území severozápadně od stanice metra Roztyly, které bylo původně využíváno jako jatka zvěřiny. Zároveň bylo v sedmdesátých letech postiženo výstavbou metra linky C, jejíž důsledky jsou v terénu patrné do současnosti. Stále se zde nacházejí opuštěná torza původních objektů. Výsledkem tohoto vývoje je současný velmi neutěšený stav se všemi zátěžemi, které je nutné odstranit. Východiskem je návrh revitalizace území, která je předmětem níže uvedeného návrhu, tj. vybudování polyfunkčního objektu a veřejného volnočasového parku.

V severní části území by měl vzniknout polyfunkční dům, který se bude nacházet na dnes již zastavěné části lokality Areálu Interlovu, která vykazuje typické známky brownfieldu. Plánovaný polyfunkční objekt bude obsahovat administrativní plochy, stravovací zařízení, mateřskou školku a další doplňkové obchodní plochy. Šestipodlažní objekt plně využívá terénního uspořádání lokality, které umožňuje většinu hmoty umístit pod úroveň okolního terénu a nevstupovat, jak do horizontu Kunratického lesa, tak vzdálenějšího pohledu Pankrácké pláně.

Neodlučitelnou součástí záměru je přeměna dnes neudržovaných ploch navazujících na Kunratický les ve volnočasový park. V současnosti je území obtížně přístupné, a to především díky velkému počtu náletových dřevin. Revitalizace území si klade za cíl zapojit povrchové vody včetně Kunratického potoka a stávající dřeviny a vytvořit systém jezírek, skupin stromů, alejí a travnatých ploch (květnaté louky, pobytové trávníky). Tímto zásahem budou v lokalitě vytvořeny podmínky pro vznik volnočasového parku, který umožní obyvatelům města trávit volný čas v kultivovaném přírodním prostředí.

Součástí parku budou volnočasové prvky pro všechny věkové kategorie včetně laviček, odpadkových košů… Konečná podoba parku bude výsledkem veřejné diskuze, která by se měla týkat především způsobu a formy jeho využití.

Výstup z exkurze

Na mě osobně exkurze zapůsobila v tom smyslu co vše dokáže investor Passer Invest zabezpečit. Na Brumlovce se jim podařilo vytvořit funkční (a velmi dobře) město ve městě. Nejedná se o kancelářský monoblok tak jako tomu je u nás například u „The Park“ u dálnice D1 na Chodově, ale na kanceláře na Brumlovce navázali síť služeb, které využívají lidé i mimo Brumlovku. Díky rezidenční čtvrti, která se s kancelářskou části je přirozeně propojena čtvrť žije i v noci a o víkendech. Celkově jsme se shodli a to myslím napříč politickým zastoupením komise na tom, že podobný projekt by nám v lokalitě Interlovu nevadil. A to pokud se citlivě vyřeší přechod / oddělení od lesa a světelný smog v noci, který by mohl rušit lesní zvěř. To jsou specifika lokality Roztyl, které je v tomto ohledu jiná než Pankrácká pláň.

A co si o Brumlovce / Interlovu myslíte vy?