Karlovo náměstí je jedno z největších a nejdůležitějších veřejných prostranství v celé pražské metropoli, kde se kromě parku a univerzity nachází i dopravní uzel v podobně automobilové, tramvajové a autobusové dopravy a metra. Toto náměstí je dnes ale ve zbídačeném stavu, nicméně již v následujícím roce může být představena vítězná studie na jeho rekonstrukci, která vzejde z architektonické soutěže.

 

Současný stav náměstí

Situace kolem Karlova náměstí je celkem zamotaná. Přestavba takto významné oblasti představuje citelný zásah do fungování okolí, Praha proto společně s IPRem vyhlásila tzv. soutěžní dialog. Jedná o způsob vedení soutěže, kdy všechny zúčastněné strany společně vytvoří zadání, jelikož sám zadavatel nemá jasno, jak by to celé mělo vypadat. Ohledně Karlova náměstí panuje mnoho protichůdných názorů, které se navzájem vylučují. Například obyvatelé, kteří žijí v přilehlých domech žádají, aby se snížila celková intenzita provozu, nicméně proti tomu zase stojí fakt, že se v této oblasti nachází fakultní nemocnice a soud. Taktéž visí otazník nad vhodností podzemního parkování.

Městská rada tak společně s IPRem vybrala v půlce prosince pět týmů jak tuzemských, tak i zahraničních, které se budou podílet na tvorbě proměny parku. Tento výběr vzešel ze čtrnácti přihlášených architektonicko-krajinářských firem. „Kvalita přihlášených týmů byla opravdu velmi vysoká, proto pro nás byl výběr pouze 5 týmů velice náročný. Jsem přesvědčena, že spolupráce špičkových expertů povede k dílu, na které bude moci být Praha hrdá,“ tvrdí primátorka Adriana Krnáčová, která zároveň předsedá hodnotící komisi.

Týmy, které se budou podílet na revitalizaci náměstí, se vybíraly na základě jejich přístupu k dané problematice a podle jejich portfolia. Ve finálním složení se můžeme tedy setkat s francouzskými krajináři Agence Ter, kteří jsou známí rekonstrukcí náměstí Pershing v Los Angeles, nebo parkem v nové pařížské čtvrti Saint Ouen. Ze zahraničních týmů se do výběru ještě dostalo britské krajinářské studio GustavfsonPorter + Bowman LLP a německé studio Rehwald, které stojí za piany na ulicích nejen v Praze, ale v dalších velkoměstech. Z tuzemských studií se na revitalizaci budou podílet slovutní M1 architekti, kteří stojí za obnovou zahrad Břevnovského kláštera a královéhradecká firma New visit, která se specializuje na krajinářskou architekturu, zahraday a parky.

Tyto týmy v následujícím roce uspořádají tři workshopy, první se uskuteční již v únoru. Zde se budou probírat analýzy, rozhovory s experty, komisí a veřejností. Na posledním workshopu se budou prezentovat finální návrhy, z nichž se vybere vítěz. Díky tomu má tedy Karlovo náměstí potenciál stát se moderním veřejným prostorem, který vyhovuje požadavkům na současnou dobu.