Sdílím článek kolegy Stanislava Urbánka k okruhu 511 a nebezpečným praktikám jak velmi chytře odpůrci účelově brání jeho dostavbě. Sám bych to nenapsal lépe!

Trik č. 1) Nemůžeme přenášet naše problémy a zátěže na území jiných (míněno především území  Běchovic, kde vlastní nemovitost hlavní odpůrkyně stavby 511 JUDr. Petra Šubrtová, viz. článek „Okruh na věčnost“, borikova@mf.cz). Nabízíme tzv. ideální řešení „Rozumný okruh, za rozumné peníze v rozumném čase“,  vytěsněný na území Středočeského kraje, (který však jednoznačně nesouhlasí se změnou trasy) a na území konkrétních obcí, které taktéž nesouhlasí s umístěním kapacitní komunikace na svém území a navíc je třeba zdůraznit, že mají větší pravomoci v územním plánování než městské části Prahy.

Trik č. 2) aneb tři zakleté číslice. Klasická formulace odpůrců 511 „jsme pro urychlené dokončení jihovýchodní části silničního okruhu Prahy tak, aby tranzitní doprava co nejdříve nejezdila přes Jižní Město, ale po jihovýchodním okruhu“, navíc za podmínek viz. níže. Jenomže usnesení zastupitelstva MČ Prahy 11 č. 0006/17/Z/2016 ze dne 19.5.2016, ve znění „ Urychlené a prioritní  dostavby Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy tj. stavbu 511“ samozřejmě odmítli podpořit, včetně ing. L.Kose. Místo toho píše starosta MČ Praha 11 ing. Jiří Štyler, neoprávněně jménem městské části, dne 10.6.2016 orgánům Evropské komise (EK) poděkování, že „vláda ČR vypouští ze seznamu jedenácti  takzvaně prioritních dopravních staveb úsek 511 SOKP (přes MČ Praha-Běchovice)“, díky nekompromisnímu postoji orgánu EK. Ing. L. Kos se od této neoprávněné aktivity nedistancoval. Jakékoliv stanovisko odpůrců je podmiňováno formulacemi typu „Za potřebné považujeme zvážit a posoudit bez předsudků všechny možné varianty stavby tak, aby mohlo být navrženo optimalizované řešení“. Citováno z otevřené žádosti Hnutí pro Prahu 11 premiérovi ČR Mgr. Bohuslavu Sobotkovi a opět zaslané orgánům EK. Co znamená pro oddalování řešení problému (časovou náročnost)  takovéto variantní posuzování nepřipravených a neprojednaných variant, nechť každý posoudí sám. K tomu je možné pouze dodat, že  variantní posuzování již dříve proběhlo  mezi variantami jihovýchodní krátká, jihovýchodní dlouhá a regionální, přičemž JVD (shodná se stavbou 511) byla vyhodnocena jako nejméně negativně ovlivňující životní prostředí. Rovněž od citované žádosti se senátní kandidát Ladislav Kos nedistancoval.

Trik č. 3) ve věci podpory, nebo odporu proti stavbě SOKP-511 je potřeba upřesnit, že 21 starostů městských částí z jihovýchodu Prahy a dotčených obcí středočeského kraje vyjádřilo jednoznačnou podporu dostavbě okruhu v podobě stavby 511. To znamená, že žádná MČ z této oblasti není proti, pouze MČ P11 jako poslední se k souhlasu připojila usnesením ZMČ. Naopak zavádějícně označené sdružení „Starostové pro okruh“ zahrnující převážně starosty městských částí ze severu, jichž se dotýkají připravované úseky okruhu 518, 519 a 520 se vyjadřují negativně vůči stavbě 511, přestože je od úseku 511 je odděluje již hotový úsek 510. Co znamená prodlužování stávajícího stavu pro zdraví občanů na Jižním Městě v podobě imisí z cca 100 000 osobních automobilů a hlavně 13 000 kamionů v každý pracovní den nechť si každý občan opět posoudí sám.

Autorem je:

Ing. Stanislav Urbánek, CSc

radní MČ Praha 11 za TOP09