Dne 21.9. se v 18:00 uskutečnila otevřená debata / diskuse s naší kandidátkou na senátorku Helenou Válkovou společně s ministrem dopravy Danem Ťokem. Témat nakonec bylo více, než jen okruh 511. Mluvilo se hodně o dálnici D1, i o tom, jak to bylo s Kapschem. Pro ty, kteří nemohli být na místě, jsem sepsal krátký report z diskuse a pokusil se tak zaznamenat to nejdůležitější, co mě na diskusi zaujalo.

  1. Pan ministr Ťok poměrně dlouze pohovořil o tom, co nás trápí nejvíce, a to o okruhu 511. Shrnul stručně současné legislativní problémy a problémy, které doteď stavbě okruhu bránily. Taktéž zopakoval postup, který byl nedávno zmíněn na tiskové konferenci vlády ČR. Tedy, že v tuto chvíli ministerstvo dopravy připravuje podklady (nové geologické průzkumy, měření, atd.) pro update současné zastaralé EIA. Tyto podklady bude mít maximálně do půl roku hotové a předá je na ministerstvo životního prostředí, kde je přislíbena okamžitá a rychlá součinnost. Zde může nastat první možný průtah, a to pokud se do toho bude někdo odvolávat. Pokud ne, tak je možné již v roce 2017 požádat o územní rozhodnutí – po jeho vydání začít s výkupem pozemků a se stavebním povolením. V ideálním případě pak v roce 2019 zahájit stavbu. Z diskuse však vyplynulo, že pokud se bude kdokoli k těmto procesům odvolávat, může stavbu o rok až tři opět odložit. Pan ministr také zmínil možnost určité zkratky těchto rozhodování, která je v tuto chvíli již na legislativní cestě po vzoru například Španělska, kde by vláda mohla konkrétní stavbu prohlásit za národní zájem, a tím přeskočit update EIA a veškeré další procesy u takovéto stavby výrazně urychlit.
  2. Dále pak pan ministr i paní Válková mluvili o nutnosti zjednodušení legislativy, především v oblasti stavebního řízení, ale i obecně. Pan Ťok uvedl příklad Anglie, kde jsou schopni od nápadu, zárodku myšlenky vybudovat vysokorychlostní železnici z Londýna do Edinburgu během 10 let. Od první myšlenky po otevření dráhy uplyne 10 let! U nás u podobné stavby z Prahy do Brna se mluví o 25 letech. Tzn. legislativně a procesně u nás taková stavba zabere téměř jednu generaci produktivního věku, než se od myšlenky dostane do provozu.
  3. V otázkách z řad občanů pak byla zmíněna modernizace D1, zde jsme se dozvěděli, že současný nekomfort musíme vydržet ještě do roku 2020, kdy by modernizace měla být kompletně hotová. Pan ministr vysvětlil, že nejde o pouhou rekonstrukci, ale opravdu o modernizaci, kdy se dálnice po celé své trase rozšiřuje o cca 70 cm na každou stranu (co dovolí současné pozemky státu). Toto rozšíření umožní v případě budoucích rekonstrukcí a uzavírek plné jízdní pruhy v jednom směru. Tzn. v budoucnu bude plynulejší jízda při nových opravách s vyšším komfortem.
  4. Pan Ťok také dále odpověděl na mou otázku k D1, kde jsem se ptal, proč se nepokusili u D1 místy přidat 3. pruh tak, jak to udělali například Slováci, kteří dálnici rozšířili k jejímu středu a místy sebrali odstavný pruh. Důvody jsou dva – a) ve středu D1 vedou strategické sítě, optické kabely atd., které nedovolují přikrytí asfaltem a vozovkou – byly by pak nespravovatelné, b) zabrání odstavného pruhu je velmi nebezpečné.
  5. Ke konci jsme si ještě povídali o kauze Kapsch, kde jsme se dozvěděli to, co média příliš neakcentovala – že prodloužením o 3 roky si pan ministr vymínil změnu smlouvy ze stavu „nevypověditelná“ na „vypověditelná“, tzn. další ministr bude již mít mnohem volnější ruce v jednání o dalším prodloužení výběru mýta.

Pro ty, koho by zajímal částečný záznam, jsem natočil 2 kratší videa toho podstatného, o čem se mluvilo. Naleznete je na Facebooku zde:
http://www.facebook.com/ANOPraha11/posts/1485983011428263?business_id=1041719389194460