Včera jsem se účastnil jako předseda pracovní skupiny pro WEB Prahy 11 vyhlášení vítěze krajského kola soutěže Zlatý erb. Ačkoli web Prahy 11 se dlouhodobě umisťuje v této prestižní anketě v horní polovině, má rozhodně co zlepšovat, aby dosáhl na první příčky. Proto jsem včera spustil diskusi s kolegy z předních městských částí, abychom našli nejsnazší a nejlevnější cestu k lepší internetové prezentaci Prahy 11. Tento rok se budete moci seznámit se zbrusu novou mobilní aplikací se kterou bude souviset i drobná úprava webu. Následně se chci pustit do vylepšení samotného webu Prahy 11. Napište mi co vám na webu praha11.cz chybí nebo nevyhovuje.

Krajské kolo 14. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí Zlatý erb a JuniorErb již zná své vítěze. Ocenění vítězům včera v Rezidenci primátorky předal radní hl. m. Prahy Libor Hadrava.

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech a obcích České republiky.

„Právě na webových prezentacích jednotlivých samospráv je vidět, zda mají skutečný zájem o interakci s veřejností. Velmi mě proto těší, že dnes můžeme ocenit ty, u kterých se dostavil nápad i jeho realizace. Zejména jsem rád, že zde vidím i mladé lidi, kteří mají zájem o dění kolem sebe a jsou schopni svoji invenci přetavit do tak pozitivního výsledku,“ uvedl radní Libor Hadrava.

Do letošního ročníku Zlatého erbu se přihlásilo 21 pražských městských částí a své aplikace přihlásilo i několik odborů Magistrátu hl. m. Prahy. Celkem bylo hodnoceno 35 projektů. Vedle zlepšené struktury povinných informací i designu, porota zaznamenala velký pokrok v tzv. doporučených a doplňkových informacích. Občané mají aktuální informace o všem, co se děje na radnici,  mají možnost sledovat online či ze záznamu jednání zastupitelstva, o čem radnice rozhodují, jaký program plánují v urbanistickém rozvoji či v sociální oblasti,  mohou si vybrat z kalendáře kulturní či sportovní akci atd.

Jeden Zlatý erb získal také Magistrát hl. m. Prahy, a to za aplikaci Mapa přístupnosti v kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba. Mapa přístupnosti, která zobrazuje možnost přístupu do budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou možností pohybu, bude také reprezentovat hlavní město v celostátním kole soutěže, jehož výsledky budou vyhlášeny 3. dubna v Hradci Králové. Mapa přístupnosti obdržela také cenu Mosty 2016 udělovanou Národní radou osob se zdravotním postižením. To ukazuje, že jde o velmi platnou a využívanou službu a že město Praha má zájem na tom, být městem pro všechny a umožnit volný pohyb všem, tedy i zdravotně handicapovaným.

Soutěž JuniorErb je určena mladým tvůrcům webových stránek. Obsah je spjat s určitou obcí, městem či krajem a je přínosem pro své okolí. Může se jednat například o stránky městské části, místního sportovního oddílu, školy nebo kulturního kroužku. Do pražského krajského kola se přihlásilo celkem 10 projektů.

Výsledky Soutěže Zlatý erb a JuniorErb 2017:

 

Nejlepší webová stránka města: 
1.   Praha 8
http://www.praha8.cz
2.   Praha 10
http://www.praha10.cz

3.   Praha 16
http://www.praha16.eu

 

Nejlepší webová stránka obce:
1.   Praha – Kunratice
http://praha-kunratice.cz
/

2.   Praha – Dolní Počernice
http://praha-
dolnipocernice
3.   Praha – Ďáblice
http://dablice.cz/

 

Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba:
1.   Praha: Mapa přístupnosti
http://mapapristupnosti.cz/

2.   Praha 6: Nápad pro Šestku
http://www.napadprosestku.cz
/

3.   Praha 2: webGIS městské části Praha 2
http://webgis.praha2.cz

 

JuniorErb:

1.     Tomáš Jareš, ZŠ Filosofská 3

www.zsfilosofska.cz

2.     Vojtěch Švandelík, Gymnázium Christiana Dopplera

www.delejcotebavi.com

3.     Vojtěch Švandelík, Gymnázium Christiana Dopplera a Tomáš Kult, Malostranské gymnázium

http://tib.cz

 

 

Praha 30. 3. 2017