Není nad to trochu si po ránu zacvičit, třeba i s lopatou v ruce S Jakub Lepš jsme dneska pomáhali vysadit 16 javorů na valu u D1 v rámci první fáze realizace návrhu „Plíce kolem dálnice“. Tenhle nápad zmírnit výsadbou stromů znečištění a hluk, kterými D1 každodenně otravuje život obyvatel Jižního Města, zvítězil vloni v pilotním projektu Spolu za lepší 11 – Participativní rozpočet Prahy 11. Druhý ročník participativního rozpočtu je právě v běhu, proto jestli máte jakýkoliv nápad, co by se dalo v naší městské části zlepšit, neváhejte ho přihlásit – čas máte až do 20. 5. 2019

No a pokud jde o zeleň, šestnácti stromy samozřejmě nekončíme. Jakub připravil kompletní pasport míst na Jižním Městě, kam bychom mohli stromy a další zeleň vysadit, takže už nezbývá než se do toho pustit!