Městská část Praha 11 letos spustila pilotní projekt participativního rozpočtu s názvem Spolu za lepší 11. O  4,5 milionu Kč vyčleněných z rozpočtu k tomuto účelu tak vůbec poprvé rozhodnou sami občané.

Zavedení participativního rozpočtu bylo jedním z programových bodů, se kterými šlo hnutí ANO v Praze 11 do voleb. Než jsem jako zastupitel dostal možnost podílet se aktivně na chodu Jižního Města, často jsem nechápal, proč se radní snaží za veřejné peníze prosadit změny a řešení, o které vlastně nikdo nestojí. Na můj názor (ani názor mých sousedů) se totiž nikdo neptal. Participativní rozpočet je jedním z nástrojů, jak takový přístup k vedení městské části změnit a naslouchat při její správě především těm, o které jde v první řadě: občanům.

Mám proto velkou radost ze všech 53 návrhů na vylepšení naší městské části, které se v rámci projektu sešly. Vedle přání zřídit v konkrétních lokalitách květinové záhony, nové přechody pro chodce či podzemní kontejnerová stání se mezi nimi objevily i návrhy zaměřené na rozšíření možností trávení volného času. Jde například o záměr výstavby skateparku, pořízení trampolín, pingpongových stolů, chytré lavičky nebo prostorné pergoly pro pikniková setkání, ale i založení muzea rybářského sportu a přírody.

Díky participativnímu rozpočtu se nám navíc podařilo vytvořit pro občany zcela novou komunikační platformu. Ti tak mají příležitost podílet se přímo na místní správě a zároveň lépe porozumět složitým rozhodovacím procesům, které jsou s ní spojeny. Výsledkem je postupné odstraňování pomyslné propasti mezi obyvateli městské části a radnicí a s tím i možnost realizovat nejrůznější nápady společně, místo aby byly lidem „vnucovány“ shora.

Protože na každém názoru záleží.