Plán na nové záchytné parkoviště předložila 18. 6. 2014 Technická správa komunikací (TSK) pražskému magistrátu. Kapacita parkovišť je podle TSK nedostatečná zejména u klíčových komunikací přivádějících dopravu ze Středočeského kraje do hlavního města. V současnosti se jihovýchodně od stanice metra Opatov nachází povrchové parkoviště o kapacitě přibližně 180 parkovacích stání, které je umístěno na pozemcích soukromých osob.

Vzhledem ke schválenému záměru rozšíření zón placeného stání v Městské části Praha 11 a k prevenci možného dopravního kolapsu se jeví nutnost zřízení nového a výrazně kapacitnějšího záchytného parkoviště jako opodstatněná. Možnosti představila urbanistická studie „Centrum Opatov – studie možnosti regulace prostorů“ z roku 2011, která stavbu nového záchytného parkoviště Opatov umísťuje jižněji ke křižovatce Opatovská x Chilská na místo stávajícího zemního valu před domovem s pečovatelskou službou. Na základě loňského usnesení Rady hlavního města Prahy byla prostřednictvím TSK zadána a následně zpracována studie proveditelnosti (realizační studie) nového záchytného parkoviště Opatov.

Co si o tom asi myslí obyvatelé domova?

Zdroj: tyden.cz