Poslední měsíce zastupitele Jižního Města rozdělují některé developerské projekty a názory na rozvoj celého území Prahy 11 a to napříč všemi politickými stranami a uskupeními. Jako hnutí ANO jsme šli do voleb se slibem zastavit nesmyslné a megalomanské developerské projekty. Za tím si stále stojím, ale jedním dechem dodávám, že nejsem pro globální stavební uzávěru a ukončení jakéhokoli rozvoje městské části. Co si o tom myslíte Vy?

Myslím si, že klíčový je názor obyvatel, občanů žijících na Praze 11, majitelů zdejších bytů, domů a dalších nemovitostí. Většina současné koalice, se opírá ve svých názorech o to, že občané vyjádřili jasnou vůli proti stavění na Jižním Městě. Ano, dá se to tak vykládat, protože volby vyhrálo Hnutí pro Prahu 11, které mělo boj proti developerům jako své klíčové téma v kampani. Stejně tak na tom bylo hnutí ANO, které skončilo ve volbách druhé. Obě hnutí stavěla svou kampaň a politické sliby na odsunu bývalé garnitury kolem bývalého starosty Dalibora Mlejnského do politického důchodu a právě v boji proti developerům. Tyto dvě témata byly v zásadě velmi propojené, protože pan Mlejnský a jeho kolegové jsou podepsáni pod řadou nevýhodných prodejů pozemků a povolení tzv. výjimečně přípustných staveb. Jednoduše posledních osm let šla městská část pod jejich vedením developerům zcela na ruku. To jsou jasná fakta, která nemůže nikdo zpochybnit. Ale…

Situaci na Jižním Městě poslední měsíce vnímám tak říkajíc ode zdi ke zdi. Mezitím co minulých osm let bylo ve znamení drancování Prahy 11 pro developery všech druhů, tak současnost spěje prakticky ke stavební uzávěře, kde se bojíme povolit prodej malého tzv. souvisejícího pozemku k rodinnému domu starousedlíka, protože máme obavu, aby náhodou nešlo o začátek “salámové” metody k vybudování megalomanského projektu.

Říkám si, kde je ta hranice a je toto opravdu to, co si přála většina obyvatel naší MČ ve volbách? Ano, vždy bude existovat někdo, komu bude vadit, že mu za plotem vznikne místo dnešní louky nebo křoví betonová stěna, která mu zastíní zahradu. Ale co když má většina opačný názor než jednotlivec? Je správné projekt bezhlavě odmítat kvůli pár lidem? Nedopadne to pak jako stavba Hradecké dálnice, kterou již 40 let blokuje Ludmila Havránková? Asi se shodneme na tom, že 90% projektů, které byly v rámci Jižního Města plánovány v posledních osmi letech, jsou velký problém a většina z nich by v původním návrhu neměla nikdy vzniknout. Například stavění dalších činžovních domů uprostřed už tak zahuštěných sídlišť, na místě bývalých kotelen je doslova “prasárna“. S tím asi musí souhlasit úplně všichni a není třeba o tom diskutovat. Ale mám velké pochyby ohledně razantního odříkání u několika málo projektů, které mě osobně přijdou rozumné nebo za nimi alespoň stojí rozumní investoři (developeři), kteří mají zájem se s Prahou 11 bavit a prokazují ochotu městské části pomoci v rozvoji. Ať už vybudováním dalším mateřské školy nebo opravou / rozšířením těch stávajících, kultivací či vybudováním dalších parků atp. Vzhledem k tomu, že Praha 11 nemá prakticky žádné vlastní investiční prostředky pro budoucí vlastní rozvoj a na jejím území jsou jedny z nejlukrativnějších volných pozemků Prahy (v okolí stanic metra, které jsou již z doby komunismu určeny k nějaké míře zastavěnosti), říkám si: není lepší o daných projektech s investory a vlastníky pozemků jednat a hledat společnou cestu?

Současná situace kolem staveb na Jižním Městě je složitá otázka a nese si mnoho špíny z minulosti. Ale osobně bych se raději díval do budoucnosti. V byznysu platí, že kdo neroste (nerozvíjí se) ten stagnuje, kdo stagnuje, ten umírá. Nejsem odborník na územní plánování, možná se mýlím, ale z mnoha míst slýchám a čtu, že Jižní Město může být v budoucnu čím dál více getthem pro zahraniční či sociálně slabší skupiny. Už v dnešní době je Praha 11 jednou z městských částí, které neklesá kriminalita, naopak se v některých ohledech a lokalitách zvyšuje. Pokud se podíváte na ceny nemovitostí bytů v panelových domech a srovnáte si přímé okolí Obchodního Centra Chodov a stejných bytů na Hájích / Opatově, zjistíte, že rozdíl v ceně je 5-20%. Centrum Chodov, které lidé ve své době také silně kritizovali, nechtěli ho a bojovali proti němu, své okolí zvedlo. Ano přineslo s sebou i problémy – více dopravy, problémy s parkováním v okolí (jelikož zaměstnanci nemají parkovací místa uvnitř), vytlačení některých drobných služeb a živnostníků, ale z mého pohledu klady ty zmíněné mínusy jednoznačně převyšují (snadné nákupy, služby, zvýšení ceny nemovitostí). Centrum Chodov vnímám jako klasický případ Win-Win-Win modelu. Kdy se zlepšila životní úroveň a cena bytů místních občanů, investor na stavbě velmi dobře vydělal a MČ benefituje opravou okolních komunikací, údržbou okolí a čistotou, kterou si provozovatel Chodova hlídá i na pozemcích, které mu nepatří, avšak pro jeho klienty jsou klíčové. A právě model Win-Win- je to, co bychom měli společně všichni hledat pro další místa v rámci Prahy 11, která jsou již z dob komunismu určeny k zastavění.

A ještě poslední poznámka, kteroubych k tomu chtěl napsat… I pokud bychom si zvolili v současném nastavení ode zdi ke zdi, tu druhou zeď – tedy stavební uzávěru, tak nic nevydrží věčně. Statistika mluví jasně i v politice. Současní koaliční zastupitelé tu budou 2 maximálně 3 volební období a pak přijde někdo jiný, kdo bude mít třeba jiné vize nebo nedejbože morální hodnoty. A asi je Vám jasné, co se pak bude dít… Opět čistě z byznysově-ekonomického hlediska. Pokud má investor nainvestováno v projektu a pozemkách 100 milionů korun, chce mít zisk min. 5-10% ročně, tzn 5-10 milionů každý rok. Jinak by totiž ty peníze mohl mít uložené v bance na termínových vkladech a bez rizika. Pokud se bude takový investor v jeho výnosech blokovat, dejme tomu 8 let, a pak se situace změní, tak takový investor nezahodí 8 let za hlavu. On bude chtít svůj výnos za celých těch zmařených 8 let (který je v jeho výpočtech min. 40-80 milionů). Tzn. je pravděpodobné, že na tom místě vznikne něco pro místní podstatně horšího a nesmyslnějšího, než by byl ochoten investor postavit dříve (kdy by mu stačil výnos 5-10 mil.). Je to pouze čistá logika vycházející z tržního kapitalismu, ve kterém se nacházíme. Říká se tomu náklady obětované příležitosti a s tím každý investor ať chceme nebo ne, musí kalkulovat.

Pokud jste dočetli až sem, prosím napište mi svůj názor na budoucí rozvoj JM. Ať už do komentáře nebo e-mailem na ProkopO@praha11.cz. Opravdu by mě zajímal nezaujatý názor mých spoluobčanů.