Pražský okruh se skládá celkem z jedenácti staveb, z nichž velká část je již postavená, zatímco některé stále čekají na své zhotovení. Mezi ty patří stavba 511 v úseku Běchovice – D1, která zajišťuje hlavně obslužnost jihovýchodní části Prahy a týká se mimo jiné i Jižního Města. To, že je tato stavba důležitá pro dokončení Pražského okruhu, je zřejmé, nicméně představuje velký zásah do území podél její trasy. To adresuje studie od IPRu, která přichází s myšlenkou zelených pásů.

Řešené území se týká jednotlivých obcí a městských částí: Běchovice, Uhříněves, Kolovraty, Koloděje, Dubeč, Královice, Újezd nad Lesy, Nedvězí u Říčan a Dolní Počernice. Délka vysokorychlostní komunikace je 12km a patří mezi nejdůležitější stavební projekty v Praze, který ulehčí jiným již dnes velmi exponovaným částem Pražského okruhu.

Hlavní myšlenkou studie je tedy vytvoření rozšířených zelených pásů v okolí stavby 511. Jejich hlavní účel je kompenzace městským částem, kterých stavba přímo týká. Jedná se tedy o jakousi přirozenou izolaci dopravy od měst a obytných souborů. To zní celkem logicky – město bude pevně odděleno od SOKP 511 a vznikne zároveň místo, kde lidé mohou trávit volný čas. Krom toho, že zeleň odcloní silniční okruh opticky, zabrání i šíření prachových částic z aut a také výraznou měrou omezí hluk. Dále můžeme počítat s dalšími terénními úpravami, které podpoří myšlenku odhlučněných zelených pásů.

Oblasti jsou děleny podle jejich potenciálu využití na aktivní, pasivní a plochy odclonění. Jejich využití se proto striktně liší podle toho, jak jsou umístěny ve vztahu k silnici a k městu.

Aktivní plochy by měly proto být blíže ke městům a k obytným celkům. Jejich využití by proto mělo hlavně krátkodobý charakter, například venčení psů, procházky, projížďky na kolech a další podoby relaxace. Aktivní plochy by proto měly mít charakter parku, popřípadě lesu s loukami.

Pasivní plochy by měly sloužit již primárně jako izolační část zelených pásů. Bude se zde proto nacházet více doprovodná silniční vegetace, lesní a luční vegetace a hlukové bariéry. Přesto se počítá se zachováním propustnosti oblasti v podobě různých cyklostezek, vyhlídkových míst, nebo laviček.

Plochy odclonění se budou tedy nacházet nejblíže komunikacím a jejich hlavní funkci bude tedy co nejvíce izolovat silniční úsek od zbytku území. S Dalším využitím se zde proto nepočítá.

Celkově by tedy okolí SOKP 511 mělo ráz přírodní krajiny s charakterem lesního porostu, který bude fungovat jako uzavřený ekosystém. Studie tedy z vysokorychlostní komunikace vytváří městotvorný prvek, což je velmi vítaná změna oproti velkému množství dopravních staveb, jejichž dopad na obyčejný život lze považovat za negativní. Pro představu přikládám obrázky z povedených realizací ze světa.

Jaký máte názor na tuto představovanou studii? Myslíte, že se někdy dočkáme kompletní dostavby Pražského okruhu včetně tohoto úseku? Podělte se o své dojmy do komentářů.