Minulý týden se podařilo v poslanecké sněmovně schválit usnesení žádající vládu nalezení národních zdrojů na stavbu okruhu kolem Prahy a urychlenému zahájení stavby. Děkujeme všem poslancům, kteří pro návrh hlasovali!

I. Poslanecká sněmovna České republiky vyjádřila hluboké znepokojení nad skutečností, že bude nutné opakovat proces posuzování vlivů na životní prostředí u projektu D0 silniční okruh (R1) silniční okruh kolem Prahy 511 úsek D1 – Běchovice, čímž dojde k oddálení realizace této klíčové stavby.

II. Poslanecká sněmovna České republiky považuje současný stav, kdy je transevropská doprava realizována na místních komunikacích hlavního města Prahy, za situaci mající vážné negativní dopady na zdraví a kvalitu života lidí a životní prostředí v místech dotčených současnou dopravou.

III. Poslanecká sněmovna ČR vyzývá vládu, aby vyvinula maximální úsilí k odstranění tohoto negativního stavu, k zajištění potřebných finančních prostředků a k co nejrychlejšímu zahájení stavby D0 (R1) silničního okruhu kolem Prahy stavba 511 úsek D1 – Běchovice.

IV. Poslanecká sněmovna ČR žádá Ministerstvo dopravy o informování hospodářského výboru Poslanecké sněmovny čtvrtletně o postupu přípravy této stavby.

 

Zdroj: http://praha11.anobudelip.cz/cs/aktuality/doprovodne-usneseni-k-prazskemu-okruhu-511-ktere-schvalila-poslanecka-snemovna-32446