V posledních dnech obletěla svět zpráva, že na Pankráci roste průkopnická stavba Main Point Pankrác od prestižního architektonického studia DAM, které je známé nejlepší administrativní budovou za rok 2011 Main Point Karlín. Z té vychází nový přírůstek na Pankráci jak tvarově, designově, tak i názvem. Krom toho se jedná o první budovu na světě, která svou speciálně navrženou fasádou dokáže pohlcovat smog a tím aspiruje na prestižní udržitelný certifikát LEED. Zpráva o stavbě je k dispozici zde: http://archiv.ihned.cz/c1-65673750-na-pankraci-vyrusta-kancelarska-budova-ktera-pozira-smog

To vše samozřejmě drží krok se současnými trendy, kdy se architekti snaží navrhovat co nejvíce zelené stavby, ekologicky šetrné a moderně vypadající. Není divu, že tato stavba zaujala spoustu médií nejen po České republice, ale i jinde ve světě.

Jenže je nad tím potřeba přemýšlet i jinak. Stavební průmysl tvoří zhruba polovinu veškeré produkce oxidu uhličitého do atmosféry. Do toho je započítána jak těžba a výroba materiálů, tak transport na místo, zásah do území a následná výstavba. U takto monumentální stavby, čímž Main Point Pankrác bezesporu je, se proto nabízí otázka, jestli je tato stavba opravdu tak ekologická, jak se prezentuje. Železobeton, sklo, ocel – to vše jsou materiály, které spotřebují velké množství primární a sekundární energie, což má samozřejmě dopad na životní prostředí. Tento fakt nepřebije ani skutečnost, že stavba bude v budoucnu redukovat smog v ovzduší.

Pokud se člověk opravdu zamyslí nad tím, jaké kvality určují ekologickou stavbu s minimální uhlíkovou stopou, šetrnou k životnímu prostředí a neprodukující během své životnosti emise, je na místě hledat něco jiného. Zprvu se jedná o přírodní materiály, což v dnešní době znamená dřevo. Dále je potřeba zamyslet se nad celkovou efektivitou stavby, její zisky energie z čistě obnovitelných zdrojů (slunce, vítr, geotermální vrty) a architektonická kvalita v souladu s minimální náročností.

Nenechme se tedy přesvědčit o tom, že něco je doopravdy tak průlomové, jak se zdá. Vždy je na místě ptát se, jestli daná věc zahrnuje opravdu vyžadované kvality, nebo se jedná pouze o promyšlený marketingový tah.

Příklady ekologických staveb:

Bürogebäude 2226

http://www.baumschlager-eberle.com/projekte/projektdetails/project/buerogebaeude.html

LCT ONE

http://www.hermann-kaufmann.at/?pid=2&prjnr=10_21