Malostranské náměstí se v médiích probíralo v souvislosti s tím, že v posledních několika letech spíše sloužilo jako parkoviště. Třebaže se jedná o plnohodnotný veřejný prostor v blízkosti významných staveb a kulturních památek, jeho využití pro občany bylo omezené kvůli zvýšené přítomnosti automobilové dopravy. V roce 2016 došlo ke zlepšení stavu díky zákazu parkování v dolní části náměstí. Na rekonstrukci tramvajové tratě se nicméně začalo pracovat na začátku letošního roku. Jak bude tedy Malostranské náměstí vypadat?

Na rekonstrukci Malostranského náměstí byla vypsána mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž, kterou posléze vyhrál Ateliér Hájek. Studie přichází s návrhem, jak výrazně zklidnit provoz na náměstí, zpřístupnit jej více lidem a vytvořit z něj opět reprezentativní veřejný prostor. Tato změna ale vyžaduje zásah v širších vazbách na okolí, a proto můžeme očekávat, že se vnitroměstskému tranzitu uzavře nejen Malostranské náměstí, ale i Malá strana. V dolní částí proto vznikne obousměrná komunikace, která pojme automobilový provoz a tím uvolní více místa pro pěší a cyklisty.

Hlavním motivem rekonstrukce je osazení žlutou žulou z oblasti Dolní Březinky. Ta má totiž doplňovat cennou křemencovou dlažbu, která se zde již nachází, a která bude zachována. Kombinace těchto hornin má vrátit Malostranskému náměstí jeho barokní výraz, kterému dominuje hlavně chrám svatého Mikuláše od architektů Dietzenhoferů. Celkovou obnovou taktéž projde pomník maršála Hradeckého, který musel být přemístěn kvůli zabudování tramvajové tratě na náměstí. Dále můžeme počítat s obnovou ruční pumpy, doplněním plynových lamp a vysázením nových stromů v severní části náměstí. Kromě toho se součástí Malostranského náměstí stane nová kašna a nový pražský mobiliář.

Obnova tohoto historického veřejného prostranství s sebou přináší další zajímavost. Jelikož je všeobecně známo, že je tato oblast osídlená již od raného středověku, stanou se součástí obnovy Malostranského náměstí i archeologické sondy, které tuto skutečnost budou mít za úkol zdokumentovat. Archeologická práce zde probíhá již při opravě tramvajové tratě a bude na tomto náměstí probíhat po celou dobu jeho renovace.

Práce na Malostranském náměstí potvrzuje přesvědčení, že kde je vůle, tam je i cesta k řešení. Celková rekonstrukce takto významného historického prostranství vyžaduje koordinaci velkého množství profesí, mezi které můžeme počítat například archeology, památkáře, architekty, urbanisty, IPR a v neposlední řadě vedení města, které celou akci financuje. Vydání územního rozhodnutí bychom měli očekávat v těchto dnech, stavební povolení by naopak mohlo být vydání v květnu letošního roku. Stavět by se tak mohlo v roce 2019.

Obrázky jsou půjčené od Institutu plánování a rozvoje Prahy a od Ateliéru Hájek.