20. 1. uspořádali představitelé 2 developerských projektů na Jižním Městě veřejnou debatu s představiteli radnice, zastupiteli a občany. Zástupci developerů představovali již rozestavěný (leč aktivisty zastavený) projekt Letokruhy Roztyly a plánovanou vizi rozsáhlého administrativního komplexu okolo stanice Opatov. Opravdu pokorně se snažili vysvětlit detaily svých projektů a problémů se kterými se potýkají. Na diskusi přišli s prosbou hledat společnou řeč a cestu.

Zástupci Hnutí pro Prahu 11 a jejich podporovatelé bohužel na diskusi nepřišli diskutovat a hledat řešení. Přišli s tvrzeními, že na Jižním Městě se prostě stavět nebude. Neustálým opakováním toho, že na Pankráci je kanceláří a bytů dostatek, prakticky nechtěli pustit ke slovu nikoho dalšího. Typickým příkladem bylo vystoupení mladé těhotné ženy, která se vyznala z hříchu, že se jí projekt Letokruhů na Roztylech líbí a chtěla by v něm se svou rodinou v budoucnu bydlet. Po její zhruba 2 minutové řeči, kterou ji odpůrci stavby ani zdvořile nenechali dokončit, se strhla smršť nejrůznějších výkřiků, takže z diskuse raději odešla. V jejích slovech zaznělo, že má Jižní Město ráda, má k němu vztah z dětství, avšak nechce bydlet v paneláku. S partnerem hledají o něco lepší bydlení a projekt Letokruhy, který je přímo na metru se jim velmi líbil. Na což jí bylo odpovězeno (bez přihlášení, v podobě výkřiků davu), že je na Jižním Městě bytů dost a že všude visí inzeráty na prodej volných bytů. Bohužel dotyční asi nepochytili to, že tato mladá budoucí maminka řekla, že nechce bydlet v panelovém domě a že s partnerem hledají o něco lepší bydlení. Z tohoto důvodu tato budoucí nadějná rodina na Praze 11 pravděpodobně bydlet nebude. Je to smutný fakt, protože naše Praha 11 velmi rychle stárne. Demografie našich sídlišť je neúprosná a mladé lidi zde nutně potřebujeme.

To, že developer intenzivně pracuje se sousedy, snížil projekt o 1 patro nebo, že se snaží již rok s radnicí řešit stavbu parku pro sousedy na svých stavebních pozemních a úřad mu vůbec neodpovídá, evidentně nikoho nezajímalo.

Další výkřiky byly směřovány ke kancelářským prostorám. Neustále jsme slyšeli, že kanceláří je v Praze dost. Dokonce sám pan starosta se nechal slyšet o tom, že se informoval kolik volných prostor je na Brumlovce u Passera a že jich je tam opravdu hodně a tedy další nejsou potřeba. Pokud někdo opět chtěl oponovat ohledně toho, že v kancelářích jsou velké rozdíly a ty, které jsou nyní volné, většinou nesplňují nejmodernější parametry, které zahraniční firmy hledají, byl opět umlčen davem.

Vrcholem byla paní, která v okamžiku, kdy mluvil někdo, kdo se snažil být konstruktivní, vykřikovala věty jako „Vás nikdo poslouchat nechce!“ nebo „Kolik Vám platí? Určitě milion!“.

Pokud promluvil někdo z radních či zastupitelů Hnutí pro Prahu 11, mělo vystoupení alespoň věcnou úroveň a projev se točil kolem znečištění ovzduší a dopravy, kterou by projekty přinesly. Což je již takový evergreen. Ano, v tomto se zástupci Hnutí pro Prahu 11 souhlasím! V čem jím ale nerozumím je to, že ti samí představitelé HPP11, kteří na této debatě mluvili o problému s dopravou a znečištěním ovzduší, o týden později (tedy 28.1.) na strategické komisi jednohlasně zamítli podporu dostavby pražského okruhu v trase tzv. 511 jak navrhoval koaliční radní pan Urbánek. Místo toho přijeli usnesení pouze pro vágní a neurčitou podporu okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy, což znamená návrat do bodu 0 a vyjádření vůle s klidným svědomím odložit výstavbu o několik desítek let. Pro ty které téma zajímá podrobněji doporučuji přečíst článek kolegy Urbánka zde. Jak tomu máme rozumět?

Jde tedy Hnutí pro Prahu 11 o ovzduší a zdraví lidí na Praze 11 nebo jim vyhovuje současné znečištění v zájmu toho, aby se nemohlo město rozvíjet? Opravdu této logice přestávám rozumět. Takže, pokud vás tak jako mě trápí penzum kamiónů na D1 a Spořilovské, vězte, že to představitelům Hnutí pro Prahu 11 takto evidentně vyhovuje.

A tak se stává, že se mladé rodiny s dětmi stěhují mimo Prahu 11 a některé velké korporace do Varšavy nebo zpět do Vídně a Praha trpí. Trpí i Jižní Město a do budoucna budou tímto odlivem kapitálu trpět i obyvatelé naší městské části.