V Praze probíhá stavba nové čističky odpadních vod, díky které bude město splňovat náročné požadavky na kvalitu vypouštěné vody i v budoucnosti. Jedná se o unikátní stavbu za 5,8 miliard korun. Nachází se na Císařském ostrově vedle staré čističky. Díky zajímavému řešení se jedná o světový unikát, který navíc bude schopen zvládnout i povodně takového rozsahu, jaké Praha zažila naposledy v roce 2002.

Samotná stavba je připravována přes patnáct let a doprovázejí jí komplikace. Nejprve se objevovaly stížnosti, že jsou podmínky na výběr uchazeče přehnaně náročné. Praha je tedy musela změnit a z následné soutěže vybrala sdružení firem nazvané ÚČOV Praha. Dále se počítalo s dotacemi od Evropské Unie, o které bylo zažádáno v roce 2011. Bez těch se stavba čističky ale bude muset obejít a finanční podpory se dostane od státu.

Stavební povolení bylo vydáno v roce 2015 a očekává se, že samotné dílo bude uvedeno do provozu na konci roku 2017. Díky tomu, že se stavba nachází víceméně pod zemí, je schovaná a nezasahuje do celkového rázu ostrova. V případě povodní by tedy čistička byla odstavena z provozu, nicméně je koncipovaná tak, aby mohla být ihned zprovozněna. Na povrchu se bude nacházet travnatá plocha a stavba bude zároveň za normálních okolností sloužit jako park, ve kterém nebude chybět zeleň, cestičky a volné plochy pro relaxaci. Toto je moderní pojetí veřejné infrastruktury, které je viditelné ve všech moderních západních městech – stavba, která zabere velké množství místa ve městě, je zároveň koncipována tak, aby sloužila obyvatelům i jiným způsobem. V tomto případě se jedná o trávení volného času.

Součástí plánu realizace čističky je zároveň i očekávaná rekonstrukce staré čističky. Zároveň se plánuje dostavba nové čerpací stanice, opravy staré linky a technického řešení. Celková odhadovaná cena se pohybuje kolem deseti miliard korun.