Plníme volební sliby a plníme vůli občanů, kteří si nepřejí sporné developerské projekty. Ty jsou často založené na podezřelém rozprodeji pozemků za absurdní ceny bývalým vedením pod starostou Daliborem Mlejnským.

Městský soud v Praze přiznal odkladný účinek žalobám na územní rozhodnutí a stavební povolení pro Bytový park Roztyly alias rezidence Letokruhy.

Odkladný účinek znamená, že by stavba měla být zastavena do doby, než soud rozhodne o žalobě/žalobách.

Stavební úřad MČ P11 vyzval stavebníka k pozastavení stavby do odvolání + povolil pouze práce vedoucí k zakonzervování stavby.

Žaloba, podaná místním občanským sdružením a vlastníky dotčené nemovitosti, byla podána z důvodu, že projektová dokumentace, stejně jako stavební úřad MČ P11 a stavební odbor Magistrátu HMP, nedostatečně vyhodnotili vlivy stavby na životní prostředí, veřejné zdraví a stávající zástavbu.

URL| http://www.prazskypatriot.cz/praha-11-…ni-s-podporou-radnice-zastavilo-stavbu/