Na první Radě Městské části Praha 11 v roce 2015 jsme vyjádřili jasné NEsouhlasné stanovisko s několika připravovanými developerskými projekty. Tento nesouhlas je jeden z kroků v souladu i s naším volebním programem ve kterém jsme se jasně vymezili proti megalomanským projektům, které byly posledních 8 let připravovány bez projednání s občany nebo dokonce proti jejich vůli. O co přesně se jedná?

1) Jde o Administrativní budovu U Kunratického lesa, což je administrativní budova se 7 nadzemními podlažími, která by měla kompletně zaplnit jednu z posledních zelených ploch mezi Centrum Chodov a sídlištěm u ulice Petýrkova. Rada vyjádřila nesouhlas se záměrem, uložila nutnost dalšího jednání s investorem a revokovala minulá usnesení rady k tomuto projektu.

Více podrobností o projektu z minulosti je k dispozici například zde: http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/administrativni-budova-u-kunratickeho-lesa-drive-eleven-building.html

2) Bytový dům „Bachova“. Revitalizace bývalé kotelny uprostřed sídliště do podoby 12ti poschoďového věžáku s byty a nedostatečným parkováním je projekt se kterým nemůžeme souhlasit. Přinesl by zatížení již takto hustě zastaveného sídliště a ještě větší kolaps parkování v lokalitě.

Více podrobností  o projektu například zde: http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/bytovy-dum-bachova.html

3) Bytový dům „Gregorova“. Jde o to samé jako Bachova v bledě modrém, pouze v jiné lokalitě na místě jiné kotelny. Opět nemůžeme s projektem v této podobě souhlasit.

Více podrobností o projektu zde: http://www.architekti-mise.cz/cs/14/project/7/bytovy-dum-gregorova/

4) Dočasné parkoviště na pozemku parc.č. 3258/18 k.ú. Chodov, Praha 4 – jde o parkoviště naproti budově T-mobile (vedle stanice metra C Roztyly). Na parkovišti jako takovém by nebylo nic špatného pokud by nebylo fikaným startem megalomanského projektu, který počítá se zásahem do rozsáhlé části zeleně, lesoparku Kunratického lesa. Jde o tzv. salámovou metodu, kde developer nejprve postaví část projektu, která vypadá nevině a tím si získá alibi na pokračování stavby, která je již často v rozporu s veřejným zájmem obyvatel.

5) Nový bytový dům Chodovec – Gemma – Objekt 9. Tahle stavba je z tohoto balíku asi ta nejzajímavější. Územní rozhodnutí dostala na zcela něco jiného než nakonec Skanska chce stavět. Tzn. veškerá veřejná projednání, EIA a další proběhly na jiné využití budovy než investor nakonec hodlá po pozměňovacích procesech postavit. Stavba v této podobě se nelíbí nikomu v okolí a bude nutné její nové projednání.

Více podrobností o projektu zde: http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/chodovec-city.html

Jde jen o zlomek toho, na čem v tuto chvíli Rada Městké části Praha 11 pracuje a co se jí nelíbí. Za sebe rozhodně mohu říci, že „nové vedení“ nehodlá blokovat jakoukoli výstavbu na Jižním Městě, tak jak hojně poslední týdny zaznívá z úst opozice. Rada města chce zabránit zjevně špatných projektům, které nepřinesou nic dobrého stávajícím rezidentům a naopak jim ztíží život, parkování a celkově kvalitu života. Projekty Rada nechce definitivně pohřbít, ale chce o nich znovu s investory jednat a hledat případné cesty, aby byly záměry upraveny v souladu s veřejným zájmem občanů Prahy 11. Projekty lze často upravit takovým způsobem, aby stále ekonomicky dávaly investorům smysl a zároveň přinesly maximální užitek svému okolí, obyvatelům Jižního Města, nám všem.