Jen nedlouho po mém prvním článku zamýšlejícím se o rozvoji Jižního Města, přichází první dobrá zpráva z Rady ohledně koncepce rozvoje našeho území! Praha 11 se domluvila s IPRem (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) na zpracování komplexní studie území kolem stanice Opatov.

My v hnutí ANO na Praze 11 si myslíme, že umírněný rozvoj Jižního Města je potřebný. Opíráme se přitom o náš volební program ve kterém jsme to jakým způsobem je Jižní Město potřeba rozvíjet podrobně popsali. Program narozdíl od jiných politických stran před občany neskrýváme, naopak jej máme stále vystavený na našem webu: http://praha11.anobudelip.cz/cs/#hash-program. Pro mě osobně jedním z nejdůležitějších bodů programu je:

S pomocí odborníků a veřejnosti pořídíme studii územního rozvoje naší městské části. Ta doposud chybí.. Na jejím základě potom budeme prosazovat uvážený a plnohodnotný rozvoj Jižního Města.

První vlaštovkou k tomu bodu je dohoda s IPRem o zpracování komplexní studie rozvoje území kolem stanice Opatov. Tzn. od Litochlebského náměstí po křižovatky Chilská – Opatovská a Chilská – Na Jelenách a „brownfield“ mezi ulicemi Brněnská, Chilská, Na Jelenách a Roztylská.

Myslím si, že jen velmi obtížně se totiž můžeme bavit s investory a vlastníky pozemků o jejich záměrech, když jako městská část sami nemáme jednoznačný odborný názor na jednotlivá území. Ze studie by měly vzejít nejen hmotové požadavky na stavby v území, ale především důmyslně promyšlená návaznost dopravní obslužnosti, požadavky na služby a veřejnou vybavenost, tak aby území fungovalo jako město. Nikoliv jako určitý mono-funkční separovaný městský prvek, nesoucí si do budoucna další problémy.

Bohužel je třeba říci, že jedna vlaštovka ještě jaro nedělá… Bude potřeba najít cestu jak zpracovat odborně pohled na další rozvojová území, tak aby se vedení města mohlo s investory důstojně bavit o svých požadavcích a mělo se o co opřít. Opravdu bych si přál, aby tu vznikli studie min. pro níže uvedená území a z nich se postavil celkový rozvojový plán pro celou Prahu 11 na dalších mnoho let.

  • Roztyly (okolí metra Roztyly)
  • Opatov (okolí metra Opatov od Litochlebského náměstí, křižovatky Chilská – Opatovská a Chilská – Na Jelenách a území mezi Brněnskou, Na Jelenách a Roztylskou – již vzniká za pomocí IPR
  • Háje-západ – okolí metra Háje od křižovatky Opatovská – U Modré školy – Novomeského po křižovatku Opatovská – Mendelova – Kulhavého
  • Háje-východ – území od Hostivařské přehrady k ulicím Otická a Exnárova
  • Chodovec – území mezi Türkovou, Výstavní a hranicemi Prahy 11

A pokud z týmu architektů, dopraváků a dalších expertů na územní rozvoj ve studii vznikne požadavek na stavební uzávěru v některém místě, rozšíření zeleně a bude to odborně podloženo? Nebudu s tím mít problém, jako město pro to totiž budeme mít odborný a velmi špatně zpochybnitelný podklad.