Institut plánování a rozvoje, ve zkratce IPR, se zabývá rozvojem a velebením různých pražských částí. V poslední době se zabývá například městským okruhem, pražskými stavebními předpisy a dalšími lokálními úpravami, většinou ve spolupráci s architektonickými ateliéry. Mezi takové zásahy patří například nová studie na rekonstrukci v ulici Seifertova/Táboritská.

Ulice Táboritská navazuje na Seifertovu a společně tvoří jednu z hlavních os Žižkova. Jedná se o rušnou ulici, na které se nachází tramvajová zastávka, obchodní centrum Bezovka, kostel sv. Prokopa a ulice dále vede směrem k hlavnímu nádraží. Ulice Seifertova je charakteristická výškovým rozdílem mezi ulicí Chlumovou, kde je tento výškový rozdíl vyrovnán dvěmi schodišti. Jedno se nachází v západní části ulice, druhé lze nejít u novího památníku Jaroslava Seiferta.

Navrhovaný stav tedy uklidňuje celkový provoz a omezuje rychlost průjezdu na 30 km/h. Výškový rozdíl v ulici Seifertova, který je dnes řešen nevzhlednou zdí. V návrhu se architekti vypořádali s tímto problémem pomocí chodníku, který plynule mění svou výšku. Na něm tímto vznikají prostory pro chodce, například pobytové schodiště. Zároveň se zde nachází spousta zelených ostrůvků, ve kterých bude růst zeleň a tím ulice získá příjemné lidské měřítko. Přechody do dalších ulic jsou vyřešeny jezdeckými schodišti s malým spádem.

Co se týče ulice Rokycanova, ta je velmi specifická. Dojde zde k renovaci schodiště, které už nebude působit takovým strašidelným dojmem. Jednotlivé stupně budou osvětlené a kolemjdoucí je budou moci dokonce i ovládat. Dále zde můžeme najít dva hezké odkazy na historii Žižkova – lavičku Františka Sauera a vodní prvek, který nechává vzpomínat na historickou pumpu. V horní části ulice navíc dojde k rozšíření předprostoru, díky čemuž získá samotný přístup vlastní důležitost.

Posledním řešeným místem je předprostor obchodního centra Bezovka. Dnes se zde nachází opět zeď, která víceméně odděluje budovu od ulice. Návrh zde počítá s odstraněním zdi a vybudováním nového schodiště, které se bude pozvolna ztrácet v terénu. Přibydou i lavičky a další prvky, díky kterým prostor ožije a bude vybízet k relaxaci a posezení.

Návrh řeší současné problémy místa a hlavně dává naději, že v Praze existuje iniciativa, která chce zlepšovat město, ve kterém žijeme. Jaké další lokaci by podle Vás měly projít novou rekonstrukcí?