Spořilovská spojka dnes patří mezi smutnější část Prahy, která již několik let vyžaduje zvýšenou pozornost. Po dvou letech intenzivní studie představila Praha a starostové MČ Praha 4 a Praha 11 řešení, které je ke shlédnutí u nákupního centra Spořilov na šesti panelech.

Spořilov je sužován spojkou, která vede hustě obydlenou oblastí a tuto městskou část necitlivě rozděluje na dvě části. S tím se zároveň pojí i další nepohodlnosti spojené s tranzitní dopravou. Například zvýšený hluk v oblasti, znečištěný vzduch a výrazně zanedbané okolí spojky. Studie proto navrhuje zastřešení komunikace (neboli těžké překrytí), čímž se omezí dopad na okolí.

Že se jedná o důležitý projekt, jehož cílem není nic jiného, než zlepšit životní úroveň obyvatel, není překvapením, že radní zároveň oslovili i občany, kteří mohli během několika participačních akcí společně s tvůrci studie pohovořit u kulatého stolu a ukázat svůj pohled na věc. Ti se mimo jiné bavili o tom, jak má fungovat plánovaný park nad tunelem, dále pak probíhal sociologický výzkum o možnostech trávení volného času na Spořilově. Dokonce byly osloveny i děti v rámci workshopů na ZŠ Jižní.

Jedná se o klasický hloubený tunel, jehož profil kopíruje současnou trasu, i výšku, čímž se ušetří na stavebních pracích. Každý jízdní směr bude vyčleněn do samostatného tubusu. Na jejich vrcholu se bude rozprostírat velký park, který tak bude sloužit lidem a díky tomu se opět propojí obě části Spořilova. Krom toho získají obyvatelé další dynamický veřejný prostor pro trávení volného času.

Poslední výraznou změnou v rámci návrhu je prodloužení tramvajových zastávek až na Spořilov, čímž se otevírá další propojení v budoucnosti směrem k Jižnímu Městu. Dohromady vzniknou tři zastávky: Bratislavská, Hlavní a U rozhledny. Dojde tedy i k oživení dopravnímu a můžeme počítat s tím, že tato část významně získá na atraktivitě, což je ve výsledku jen dobře.

Třebaže se jedná již o okraj Jižního Města, bude přesto tato stavba mít významný dopad na dopravní obslužnost a kvalitu veřejných prostranství.