Je až neuvěřitelné, že by si někdo z Jižního Města přál zachování nadměrné kamionové dopravy skrz naši městskou část. Starosta Štyler je jedním takovým. Dle mého názoru je jeho jedinou osobní a sobeckou motivací získat si vliv, moc a podporu v uskupení SNOP. To, že starosta městské části jde přímo proti zájmu všech jejích obyvatel nelze vysvětlit žádnými racionálními či logickými argumenty. Jiří Štyler kvůli tomu, aby si udržel první místo na kandidátce hnutí SNOP do dalších voleb je ochoten obětovat 80 tisíc obyvatel Jižního Města v boji proti pražskému okruhu. Podívejme se společně na detaily jeho neuvěřitelného, snad až protiprávního, chování v posledních týdnech týkajícího se plánovaného okruhu Prahy.

Posledních několik týdnů probíhala petiční akce na Praze 11, ke které se připojilo několik tisíc lidí, kteří žádají o okamžité zahájení dostavby pražského okruhu.

I na základě toho zastupitelstvo městské části Prahy 11 dne 19.5.2016 schválilo materiál pro podporu okamžité dostavby pražského okruhu: „0006/17/Z/2016 Podpora dostavby Pražského okruhu – stavba 511“. Ve kterém je uvedeno usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 11

I. konstatuje neúnosné/nadlimitní zatěžování životního prostředí emisemi zplodin a hluku, především z tranzitní nákladní automobilové dopravy nesmyslně vracené po D1 od zaústění Pražského okruhu směrem do centra (i opačně) přes území Prahy 11 a dalších městských částí

II. podporuje urychlenou prioritní dostavbu Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy, tj. stavbu 511

III. ukládá starostovi Ing. Jiřímu Štylerovi informovat o tomto stanovisku ZMČ Praha 11, prostřednictvím náměstka primátorky, radu HMP Termín: 31.5.2016

Starosta Štyler proti rozhodnutí zastupitelstva však sepsal dopis (my dobře víme, že dopis nepsal on, nýbrž jeho kolegové z Běchovic z organizace SNOP) a pod hlavičkou městské části Prahy 11 ho zaslal všem těm, kterým měl zaslat informaci o podpoře Pražského okruhu. Navíc tento dopis zaslal i poslancům do Evropského parlamentu a do Evropské komise.

Starosta tento dopis proti okruhu poslal jen krátce po tom co oficiální cestou jeho kancelář zaslala výstup ze zastupitelstva, kde naopak žádá o okamžitou dostavbu okruhu.

Na základě tohoto rozporu, který se dá chápat až jako schizofrenické chování našeho starosty, všem zastupitelům Prahy 11 přišel v pátek 24.6. dopis od náměstka primátorky Petra Dolínka, který je z chování Štylera skutečně zmatený:

Dopis%20pro%20zastupitele%20M%c4%8c%20Praha%2011-2
2-Dopis%20pro%20zastupitele%20M%c4%8c%20Praha%2011-2Dopis Evropské komisi od Štylera vzbudil velký rozruch na nejvyšších politických místech, odkud trvale chodí dotazy jak to tedy na Praze 11, proč Jihoměšťané okruh nechtějí a co Štylera k těmto krokům vede. Primátorka Adriana Krnáčová s Petrem Dolínkem chtějí urychleně zahájit dostavbu okruhu, pojedou v nejbližší době přímo do Bruselu vysvětlit nutnost dostavby této strategické dopravní tepny a starosta tímto dopisem celou situaci velmi zkomplikoval. A jaký názor na dostavbu okruhu máte vy?