All posts tagged Developeři

Praha zítra – výstava v Centru architektury a městského plánování

Zajímá vás, jakým způsobem se změní Praha v následujících letech a co vše se plánuje v hlavní metropoli České republiky? O tom pojednává výstava Praha zítra II, která přináší v přehledné formě informace o projektech, které se v následujících letech začnou realizovat. Výstava je v CAMPu ke shlédnutí od 5. března do 4. května a představuje několik desítek projektů. Více…

Smíchov City – jaká je historie místa, které se hodlá stát nejmodernější pražskou čtvrtí?

Od roku 2018 se v areálu Smíchovského nákladového nádraží začne pracovat na projektu, který má potenciál stát se díky svému umístění novodobým moderním centrem Smíchova. Areál je ze severu ohraničen autobusovým nádražím Na Knížecí a táhne se něco kolem dvou kilometrů až na jih podél ulic Nádražní, Dobříšská a Radlická. Co můžeme tedy čekat od tohoto megalomanského projektu, který na ploše téměř 220 000 m2 výraznou měrou zasáhne do celkového obrazu Prahy? Více…

Institut plánování a rozvoje Prahy představil nový metropolitní plán

Metropolitní plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů v Praze, podle kterého se určuje, jak budou využity pozemky ve městě. Představuje tedy určitou koncepci, které se musí držet stavitelé, pokud plánují stavět. Spíše než pro drobné investory se jedná hlavně o dokument, který reguluje developerskou aktivitu v hlavním městě. Na konci listopadu představil IPR novou verzi metropolitního plánu. Více…

Nové návrhy areálu Interlovu od PasserInvest Group s.r.o

V minulém článku jsem se rozepsal o historii areálu Interlovu a jeho postupném vývoji. Třebaže je jeho provoz již nějakou dobu ukončen a od té doby areál chátrá, existují již nějakou dobu návrhy na jeho revitalizaci, jejichž realizace je spíš otázkou dohody s vedením města než problémem pozemku. Jak tedy přistupuje investor k území a co zde chystá vystavět?

Více…

Nákladové nádraží Žižkov: Co s industriálním dědictvím Prahy?

Praha je tradiční město s bohatou průmyslovou minulostí. Za Rakouska-Uherska byly České země industriální baštou monarchie a takové postavení měly jak před světovými válkami, tak i po nich. Doba se ale mění, ekonomika země se mění z průmyslu na jiná odvětví, nicméně stavby z této doby zůstávají. Jednou z nich je Nákladové nádraží Žižkov z roku 1936 – významná stavba, která ve své době sloužila k uschovávání zboží, hlavně potravin, a největší funkcionalistická stavba v Praze v jednom. Více…

Jak je propojená výstavba s celkovou populací města?

Město je živoucí organismus, ve kterém je vše vzájemně propojeno. Vše, co se v nějaké lokalitě stane, má v dlouhodobém horizontu dopad na to, jak v daném místě žijí lidé a jak je na tom dané místo v rámci ostatních obcí a okrsků. V Praze už dlouhodobě existuje trend, který poukazuje na to, že se lidé stěhují z centra města (Praha 1-10) do okrajových částí Prahy (Praha 11-20). Přesto ale hustota obyvatel na Jižním Městě stabilně klesá. Jak je to možné?

Více…

Kancelářská budova, která požírá smog

V posledních dnech obletěla svět zpráva, že na Pankráci roste průkopnická stavba Main Point Pankrác od prestižního architektonického studia DAM, které je známé nejlepší administrativní budovou za rok 2011 Main Point Karlín. Z té vychází nový přírůstek na Pankráci jak tvarově, designově, tak i názvem. Krom toho se jedná o první budovu na světě, která svou speciálně navrženou fasádou dokáže pohlcovat smog a tím aspiruje na prestižní udržitelný certifikát LEED. Zpráva o stavbě je k dispozici zde: http://archiv.ihned.cz/c1-65673750-na-pankraci-vyrusta-kancelarska-budova-ktera-pozira-smog

Více…

Přijďte s dětmi na pohodové jarní odpoledne v pátek 21. 4. od 13 do 17 h

Asi víte, že jsem zde psal o projektu „Interlov“, ačkoli investor stále neví zda bude moci v budoucnu v lokalitě stavět, přístupnil pro nás / vás první část lokality Interlov, která se v budoucnu stane součástí veřejného lesoparku o rozloze cca 4 ha. Vyčistili a zkultivovali část území, které se nachází v blízkosti Hotelu Nosál a restaurace Za Větrem ve spodní části Michelského lesa (cca 500 m chůze od stanice metra C Roztyly). Postupně budou tímto způsobem zpřístupňovat další plochy v areálu. Což je skvělé.

Více…

Proč je přebujelá byrokracie problémem rozvoje měst?

Mnoho politiků vnímá slovo „developer“ jako sprosté slovo a synonymum chamtivosti, zatímco obraz developerů mezi běžnými smrtelníky se dá popsat jako „nekvalitní architektura, ve které je vše podřízeno absolutnímu zisku.“ Mezi špatnými developery lze samozřejmě nalézt i ty osvícené, kteří kromě zisku cílí i na kvalitní životní prostředí, nicméně v Česku naráží na velký problém, kterým je zdlouhavý a přebujelý byrokratický proces. Více…

Jak je to doopravdy se snahou HPP11 o ochranu území kolem Opatova?

Na posledním zastupitelstvu 16.2.2017 HPP11 jasně předvedlo, že umí pouze demagogicky mluvit na mikrofon, ale o podstatu věci jim nejde. Ukázali to například u projednávaného bodu „Územní studie Opatov – Na Jelenách“. Kde jejich stranický kolega pan Šmrha navrhl doplnění, aby se využila práce všech lidí na přípravě regulačního plánu, ale sami jejich zástupci pro tento návrh nehlasovali. Tím zahodili desítky hodin práce jejich kolegů. Jen tak, jedním hlasováním. Jsou snad tajně placeni developery?

Více…