All posts tagged hpp11

Hnutí pro Prahu 11: k smíchu nebo pláči?

K zastupitelům z řad Hnutí pro Prahu 11 (HPP11) mám mnoho výhrad, jedno se jim ale musí nechat: člověk se s nimi nenudí. Škála emocí, které vzbuzují, je totiž skutečně pestrá. Krátká paměť členů HPP11, schopných změnit na povel názor o 180 stupňů, vyvolává pravidelně salvy smíchu. Jindy zůstává jen čirá bezmoc, když se „kolegové“ rozhodnou blokovat jednání zastupitelstva procedurálními průtahy a nesmyslnými návrhy až do pozdních nočních hodin.

Více…

Čí zájmy hájí Hnutí pro Prahu 11? Přece Běchovic!

Kdo sleduje práci zastupitelů z Hnutí pro Prahu 11 (HPP11), je zřejmě stejně jako já už delší dobu zmatený. Od hnutí s tak výmluvným názvem jsem přece jen čekal, že mu budou odpovídat i politické kroky jeho reprezentantů. Marně. Místo snahy o ochranu zájmů jihoměstských občanů jsem u zastupitelů z HPP11 viděl poslední roky trend zcela opačný.

Zářným příkladem za všechny je téma dopravní stavby 511, díky níž by došlo k odklonu kamionové dopravy mimo Jižní Město a výraznému zlepšení životních podmínek místních obyvatel. Proti záměru, který měl jednoznačnou podporu zastupitelů i občanů jedenácté městské části, se ještě z pozice starosty za HPP11 postavil Jiří Štyler a realizaci stavby zablokoval. Sice tak obětoval zdraví desítek tisíc lidí, kteří jsou denně vystaveni škodlivým účinkům zplodin z kamionové dopravy, ale jistě sledoval nějaký ušlechtilejší cíl. Nebo ne? 

Důvody jeho jednání jsem bohužel zjistil až tento týden v rámci diskuse na zasedání Komise pro strategické územní plánování, jejímž jsem členem. Zastupitelka za HPP11 Kateřina Zelenková zde všem přítomným vysvětlila, že přece hájí zájmy obyvatel Běchovic a striktní dodržování předpisů považuje za důležitější než zdraví lidí na Praze 11. Otevřenost jejího prohlášení mě sice překvapila, ale bylo jen otázkou času, kdy HPP11 přizná absolutní nezájem o občany, jejichž vůli má respektovat. Nešlo si ho totiž nevšimnout.

K otázce dostavby části Městského okruhu v trase 511 tak komise nakonec přijala následující usnesení: „Jako poradní orgán rady naší městské části komise doporučuje, aby rada MČ Praha 11 opakovaně vyjádřila podporu urychlené dostavbě Městského okruhu v trase 511 a hájila tak zájmy občanů MČ Praha 11. Pan senátor Kos, který byl zvolen do Senátu občany Prahy 11, svými vyjádřeními v médiích zájmy občanů Prahy 11 nehájí a komise proto radě městské části doporučuje se od nich distancovat.“

Kéž by si i zastupitelé z HPP11 vzali k srdci pár doporučení: třeba začít se konečně starat především o ty, kdo jim do zastupitelstva svými hlasy pomohli…

Poslední letošní zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 bylo napínavější než ty nejlepší detektivky. Nepřeháním.

Přestože bylo na program toho minulého zařazeno hned několik bodů z pera místopředsedy Hnutí pro Prahu 11 (HPP) Ing. Ladislava Kose, právě kvůli zamítavým hlasům zastupitelů z řad HPP nakonec program schválen nebyl.

Více…

Hnutí pro Prahu 11 práce nezajímá, zastupitelé si přišli jen pro stravenky

Zastupitelé z Hnutí pro Prahu 11 (HPP) opět názorně předvedli, s jakou vervou plní předvolební sliby. Na to, že veškerou svou energii využívají místo konstruktivního jednání k obstrukcím, už jsem si zvykl. Dnes už mě nepřekvapí, když „z principu“ blokují i záměry, se kterými ještě před vstupem do opozice souhlasili, ani nekonečná procedurální hlasování, kterými jednání Zastupitelstva protahují do pozdních večerních hodin.

Více…

Jak Hnutí pro(ti) Praze 11, Piráti a KDU-ČSL pracují a proč má ex-starosta Štyler zase problém?

Dnešní zastupitelstvo bylo asi nejkonstruktivnější v tomto roce. V řadách Hnutí pro(ti) Praze 11 bylo vidět velké pnutí, kde se někteří členové odtrhli od sektáře Ládi Kosa a hlasovali dle svého vědomí a svědomí ve prospěch občanů Prahy 11. To byl asi hlavní důvod proč to Štylerovci dnes neunesli a opustili v podvečer jednání.

Více…

Pospíchali členové HPP11 na hokej? Nebo jim jen nezáleží na lidech z Prahy 11?

Dnešní zastupitelstvo MČ P11 opět ukázalo, kdo chce pracovat pro občany Prahy 11.

Více…

Prohlášení hnutí ANO Praha 11 k mimořádnému zastupitelstvu 2.5.2017

Na 2.5.2017 svolalo Hnutí pro Prahu 11 jednání mimořádné schůze schůze zastupitelstva Prahy 11.

Více…

Senátor a zastupitel Kos hlasoval za svoji asistentku, porušil tím zákon

Senátor za Prahu 11 Ladislav Kos (Hnutí pro Prahu 11) a zároveň místní městský zastupitel Ladislav Kos byl přistižen a usvědčen videozáznamem z toho, že při hlasování na zasedání zastupitelstva MČ Prahy 11 hlasoval za další zastupitelku.

Více…

MF DNES: Politiky v Praze 11 hlídají strážníci. Exstarosta mluvil o pistoli

Na radnici Prahy 11 se po dvou letech vynořil příběh o bývalém starostovi Jiřím Štylerovi a jeho zbrani, kterou údajně před několika lety nosil na jednání. Na zastupitelstvo minulý týden dohlíželi strážníci.

Více…

Další z „truců“ HPP11 vystavuje jejich zastupitelku KDU-ČSL Řivnáčovou pracovně právnímu problému

Na zastupitelstvu MČ Prahy dne 19.1.2017 zase předvedli členové Hnutí Pro(ti) Praze 11 svoje typické chování. Jejich motto by se dalo vyjádřit jako „Když nebude po našem, nebude nic“. To, že se jejich členové chovají jako malí caparti na pískovišti, kterým někdo sebral bábovičky, jsme si už asi zvykli. To, že členové HPP11 trucují při jednání tvrdošíjným hlasováním proti běžným a rutinním materiálům zastupitelstva (které jsou ku prospěchu občanů Prahy 11), si však zvykám opravdu těžko. Jistě si pamatujete to, jak členové HPP11 odmítli dotaci pro Thomayerovu nemocnici nebo to jak odmítli přidělit dotace pro sportující děti na Jižním Městě. Ale to, že paní Řivnáčová jako členka dozorčí rady Jihoměstské sociální, a.s. nehlasovala pro přidělení dotace pro společnost ve které působí už hraničí s opravdu dobrými mravy a myslím si, že i s výkonem její smlouvy v této společnosti.

Více…