All posts in Politické názory

Na obnově Karlova náměstí se bude podílet pět týmů z Čech a ze zahraničí

Karlovo náměstí je jedno z největších a nejdůležitějších veřejných prostranství v celé pražské metropoli, kde se kromě parku a univerzity nachází i dopravní uzel v podobně automobilové, tramvajové a autobusové dopravy a metra. Toto náměstí je dnes ale ve zbídačeném stavu, nicméně již v následujícím roce může být představena vítězná studie na jeho rekonstrukci, která vzejde z architektonické soutěže. Více…

Institut plánování a rozvoje Prahy představil nový metropolitní plán

Metropolitní plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů v Praze, podle kterého se určuje, jak budou využity pozemky ve městě. Představuje tedy určitou koncepci, které se musí držet stavitelé, pokud plánují stavět. Spíše než pro drobné investory se jedná hlavně o dokument, který reguluje developerskou aktivitu v hlavním městě. Na konci listopadu představil IPR novou verzi metropolitního plánu. Více…

Jiná sídliště v Praze – Solidarita

V minulém článku jsem se zabýval Jihozápadním Městem, což je pražské sídliště, které vzniklo jako jedno z posledních a představuje tzv. krásnou postmoderní éru socialistické výstavby. To, i přes ideologický nátlak systému, má bezpochyby své kvality a průlomové myšlenky. Nicméně cesta k velkým panelovým sídlištím začala již v padesátých letech minulého století ve Strašnicích, kde se zakládal v té době průlomový obytný soubor – sídliště Solidarita. Více…

Citlivé území okolo stavby 511 – Jak tento problém řeší zelené pásy?

Pražský okruh se skládá celkem z jedenácti staveb, z nichž velká část je již postavená, zatímco některé stále čekají na své zhotovení. Mezi ty patří stavba 511 v úseku Běchovice – D1, která zajišťuje hlavně obslužnost jihovýchodní části Prahy a týká se mimo jiné i Jižního Města. To, že je tato stavba důležitá pro dokončení Pražského okruhu, je zřejmé, nicméně představuje velký zásah do území podél její trasy. To adresuje studie od IPRu, která přichází s myšlenkou zelených pásů. Více…

Jak se mění přístup k panelovým sídlištím podle studie sídliště Vybíralky?

Kolem 40% obyvatel Prahy žije na panelových sídlištích, která jsou pozůstatkem socialistického způsobu bydlení z dob minulého režimu. Dnešní paneláky ale již stárnou a přestávají stačit současným požadavkům. Praha si toho je naštěstí vědoma, a proto dříve v tomto roce představila studii na rekonstrukci vnitrobloku Vybíralova, který  zároveň slouží jako pilotní projekt v této problematice. Více…

Dostavba Městského okruhu je schválena a může začít v roce 2024

Praze chybí kompletní okružně-radiální systém, který by odlehčil dopravě uprostřed města. Třebaže se jedná o kontroverzní téma, které má své příznivce i odpůrce, pravděpodobně jej můžeme uzavřít s ohledem na rozhodnutí magistrátu v posledních dnech. Pražská rada totiž v úterý schválila zakázku na dostavbu městského okruhu v úseku mezi Pelc-Tyrolkou a Štěrboholy. Více…

Co vede k vylidňování Jižního města a jaké kroky podniká MČ Praha 11?

Je všeobecně známo, že Jižní Město patří mezi největší panelová sídliště nejen v Praze, ale v celé České republice. K jeho vybudování došlo v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, za těžkého socialismu. Poté se během pouhých deseti let zvedl počet obyvatel z několika málo tisíc na šedesát tisíc, aby v dalším desetiletí vystoupal na necelých devadesát tisíc obyvatel. Od té doby však počet rezidentů na Praze 11 prudce klesá. Proč?
Více…

Rada hl.m. Prahy dnes odklepla renovaci magistrály

ZZa poslední rok se toho kolem severojižní magistrály odehrálo spoustu. Vedení Prahy vyvinulo velké úsilí pro zpracování nové vize této důležité dopravní tepny, což vedlo k angažování slovutné dánské architektonické kanceláře Jan Gehl Architects, která společně s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, vypracovala koncepční studii. A ta byla dnes schválena radou hl.m. Prahy. Více…

V čem přinášejí elektromobily změnu?

O elektromobilech, jakožto o nastupujícím trendu, jsme se bavili minule. Jsem v této věci trošku zaujatý jakožto nadšený fanda a sám uživatel elektromobilu 🙂 Třebaže tato technologie ještě není úplně připravena pro masovou výrobu a masové použití, již dnes můžeme sem tam potkat elektromobily v ulicích Prahy. Jako jeden z uživatelů si jich všímám více a potkávám je už prakticky každý den. V čem se tedy liší využívání elektromobilů od automobilů na běžný pohon, jaké mají výhody a nevýhody? Více…

Moderní architektura vs. Tradice

Letos v dubnu začala dlouho probíraná demolice domu na rohu Václavského náměstí
a Opletalovy ulice. Tato demolice se stala předmětem mnoha diskuzí, rozepří a kontroverze. Památkáři, známí architekti i široká veřejnost demolici často odsuzují s obviněním z kulturního barbarství a s obavou, jak do tváře patrně nejslavnějšího náměstí v České republice zasáhne výstavba nového tzv. Květinového domu, který má stávající budovu nahradit. Podobné zásahy však nejsou jen případem Václavského náměstí ba ani Prahy samotné, můžeme se s nimi setkávat napříč republikou. Otázka zní, v jakých případech a do jaké míry jsou tyto zásahy špatné? Více…