All posts tagged Praha

Revitalizace sídliště Vybíralka pokračuje

Sídliště Vybíralka je známé jako pilotní projekt, na kterém chce Hlavní město Praha demonstrovat svůj novodobý přístup k panelovým obytným souborům, které tu máme jako pozůstatek minulého režimu. Revitalizace proto poukazuje na směr, jakým by se měla vyvíjet modernizace většiny panelových sídlišť tak, aby vyhovovala současným podmínkám na život.

Více…

Na obnově Karlova náměstí se bude podílet pět týmů z Čech a ze zahraničí

Karlovo náměstí je jedno z největších a nejdůležitějších veřejných prostranství v celé pražské metropoli, kde se kromě parku a univerzity nachází i dopravní uzel v podobně automobilové, tramvajové a autobusové dopravy a metra. Toto náměstí je dnes ale ve zbídačeném stavu, nicméně již v následujícím roce může být představena vítězná studie na jeho rekonstrukci, která vzejde z architektonické soutěže. Více…

Institut plánování a rozvoje Prahy představil nový metropolitní plán

Metropolitní plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů v Praze, podle kterého se určuje, jak budou využity pozemky ve městě. Představuje tedy určitou koncepci, které se musí držet stavitelé, pokud plánují stavět. Spíše než pro drobné investory se jedná hlavně o dokument, který reguluje developerskou aktivitu v hlavním městě. Na konci listopadu představil IPR novou verzi metropolitního plánu. Více…

Praha otevírá Centrum architektury a městského plánování (CAMP)

V areálu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy byla otevřena nová část budovy, která slouží lepší osvětě o budoucí podobě hlavní české metropole. CAMP budou moct využívat nejen architekti, investoři a politici, bude k dispozici každému, kdo bude potřebovat informace o stavu Prahy, jak už současném, tak i budoucím. Více…

Po letních prázdninách je již známa nová podoba laviček pro Prahu

Praha hledá novou podobu městského mobiliáře, tj. lavičky, odpadkové koše a stojany na kola již pár let. Na začátku prázdnin jsem Vás informoval o tom, že byla vyhlášena soutěž na nový městský mobiliář. Ta vynesla tři finalisty, jejichž vítěz byl vyhlášen 24. října. Více…

Václavské náměstí příští rok získá nový kabát

Václavské náměstí – neexistuje žádné jiné místo, které je tak úzce spjato s českou historií. Jedná se o tradiční místo demonstrací, pochodů a zároveň taktéž nejrušnější místo v České republice. Původně koňský trh, dnes jeden z největších bulvárů na světě, se po dvanácti letech dočká rekonstrukce, která je opravdu potřebná.

Více…

Praha vybírá nový městský mobiliář – jak budou vypadat lavičky, koše a stojany na kola?

Od října roku 2016 vypsala Praha architektonickou soutěž ohledně návrhu nového městského mobiliáře. Tento krok byl víceméně očekávatelný, jelikož se Praha potýká s roztroušeným vzhledem laviček a dalšího vybavení celou řadu let. Na vině je i její chybějící koncepce a smlouva s francouzskou firmou JCDecaux, která vlastní některé autobusové zastávky. Více…

Nová čistička odpadních vod

V Praze probíhá stavba nové čističky odpadních vod, díky které bude město splňovat náročné požadavky na kvalitu vypouštěné vody i v budoucnosti. Jedná se o unikátní stavbu za 5,8 miliard korun. Nachází se na Císařském ostrově vedle staré čističky. Díky zajímavému řešení se jedná o světový unikát, který navíc bude schopen zvládnout i povodně takového rozsahu, jaké Praha zažila naposledy v roce 2002.

Více…

Nákladové nádraží Žižkov: Co s industriálním dědictvím Prahy?

Praha je tradiční město s bohatou průmyslovou minulostí. Za Rakouska-Uherska byly České země industriální baštou monarchie a takové postavení měly jak před světovými válkami, tak i po nich. Doba se ale mění, ekonomika země se mění z průmyslu na jiná odvětví, nicméně stavby z této doby zůstávají. Jednou z nich je Nákladové nádraží Žižkov z roku 1936 – významná stavba, která ve své době sloužila k uschovávání zboží, hlavně potravin, a největší funkcionalistická stavba v Praze v jednom. Více…

Jaký dopad by měl městský okruh na Prahu?

Po nedávném spuštění tunelu Blanka, který vyvolal bouřlivý ohlas v médiích hlavně kvůli svému odloženému spuštění a ceně, se Praha soustřeďuje na další stavbu, která by měla navázat na dopravní koncepci hlavního města. Když to zjednoduším jedná se o chybějící pokračování dnešní Blanky. Tato nová část městského okruhu je rozdělena na úseky Balabenka – Štěrboholská radiála, Pelc Tyrolka – Balabenka a Liběňská spojka.

Více…